business

1085 nieuwsberichten gevonden
Nederlandse consultancymarkt vindt de weg weer omhoog
6 dagen
De Nederlandse consultancymarkt heeft na een aantal zware maanden weer de weg omhoog gevonden, zo blijkt uit onderzoek van ABN Amro. Volgens de laatste kwartaalmonitor van de bank (‘Stand van zakelijke dienstverlening’) is de omzet van de organisatieadviesbranche nu twee kwartalen op rij gestegen ten opzichte van dezelfde kwartalen een jaar eerder.
Afschaffen 3rd party cookies heeft flinke gevolgen voor marketing
6 dagen
Het grootste gedeelte van de Nederlandse organisaties weet dat third party cookies binnen afzienbare tijd zullen verdwijnen en dat dit grote gevolgen zal hebben. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van branchevereniging DDMA.
Marktlink Fusies & Overnames rondt twee M&A-trajecten af
6 dagen
Marktlink heeft in de eerste twee weken van juli twee binnenlandse M&A-mandaten succesvol weten te closen.  Op 9 juli maakte Arvesta, een fullservice partner van boer en tuinder met een jaarlijkse omzet van €1,5 miljard, bekend dat het Benfried uit Den Hoorn heeft overgenomen.
Speel slimmer in op de toekomst met prescriptive analytics
6 dagen
Prescriptive analytics is vandaag de dag het nieuwe toverwoord in analytics-land. Wat is het precies? Hoe pas je het toe? En, wat levert het op? Om hierover meer te weten te komen, gingen we in gesprek met Thomas Heeneman, data scientist bij Magnus.
Ciratum voegt zes professionals toe aan team
6 dagen
Ciratum, een adviesbureau dat zich specialiseert in de energie-, water- en telecomsector, heeft de afgelopen maanden zes nieuwe consultants aan het team toegevoegd.  De uitbreiding van het team is volgens algemeen directeur Martijn Ockers een gevolg van de toenemende vraag naar de dienstverlening van het bedrijf.
Lean Six Sigma Partners helpt zorgkantoor met verbeteringen
6 dagen
Met ondersteuning van Lean Six Sigma Partners heeft een zorgkantoor in de langdurige zorg verschillende operationele verbeteringen doorgevoerd. Met als resultaat: gestroomlijnde processen en een hogere klanttevredenheid.
Lotte Dragt and Elsa van Bruggen over werken bij Turner
6 dagen
Lotte Dragt en Elsa van Bruggen zijn beide werkzaam binnen de onderwijspraktijk van Turner. Vier vragen aan de twee vrouwelijke consultants over de soort opdrachten die ze uitvoeren en hun ervaringen bij het middelgroot adviesbureau.
VS zet Russische IT-bedrijven op zwarte lijst
6 dagen
De Russische technologiebedrijven zouden inlichtingenbedrijven ondersteunen en worden verdacht van o.a. digitale spionage.

Opnieuw record aan DDoS aanvallen eerste halfjaar van 2021
6 dagen
Het aantal DDoS-aanvallen heeft in de eerste helft van 2021 opnieuw een hoogtepunt bereikt. In de eerste helft van 2021 werden er 33 procent meer aanvallen geconstateerd vergeleken met het record uit het eerste half jaar van 2020, zo blijkt uit een nieuw analyse van het Link11 Security Operations Centre (LSOC). De aanvallen richtten zich vooral om vaccinatieplatforms, portaalsites voor e-learning en IT-infrastructuur voor mobiel werken in thuiskantoren. In veel gevallen werden hostingproviders en internetaanbieders aangevallen. De maximale bandbreedte van de aanvallen bedroeg 555 Gbps. De toename van de aanvalsbandbreedte is het afgelopen half jaar gestegen met ruim 37 procent vergeleken met de eerste helft van 2020. Er werden het afgelopen half jaar 28 grootschalige DDoS aanvallen met meer dan 100 Gbps geregistreerd. Sinds begin 2021 is er steeds vaker sprake van DDoS-ransomware. Afpersingsmails met wisselende afzenders, zoals Fancy Bear, Lazarus Group of Fancy Lazarus, zijn steeds vaker gericht op bedrijven. De cybercriminelen eisen losgeld afhankelijk van de grootte van het bedrijf en de bedrijfstak van de slachtoffers. In feite worden momenteel bedrijven uit zeer uiteenlopende sectoren (waaronder financiën, e-handel, media en logistiek) getroffen.
Onderzoek: ‘De klok tikt voor fysieke retailers’
6 dagen
Fysieke retailers hebben nog maar twaalf tot achttien maanden de tijd om hun toegevoegde waarde te bewijzen aan winkelend publiek. Dat is nu bezig met een heroriëntatie op hoe er wordt gewinkeld. Het coronavirus was een harde ruk aan het stuur van retailers en dwong het tot een harde koerscorrectie. Winkels moesten maanden dicht en het publiek toog massaal naar webwinkels en online marktplaatsen. Nu in het westen de winkels weer open gaan, begint een periode van herbezinning en -oriëntatie op de waarde van fysieke winkels. Forrester ondervroeg Amerikaanse consumenten en komt tot de slotsom dat de fysieke retail nog niet verloren is. De consument wil zich best verplaatsen om te shoppen. De vraag is hoe graag hij dat wil en wat de drijfveren dan zijn. De markt heeft, zo concludeert de marktonderzoeker, twaalf tot achttien maanden om zijn waarde te bewijzen. En het uitgangspunt is niet rooskleurig. Veertig procent van de ondervraagden zegt namelijk dat ze straatwinkelen gewoon minder leuk vinden en eenderde zegt dat ze de behoefte daartoe niet meer voelen. Omgekeerd is het ook zo, dat men de winkel niet mijdt. Want veertig procent onderkent de functionele rol wel. Straatwinkelen is makkelijk, snel en kan ook een sociale rol vervullen. Je kunt toevallig bekenden tegenkomen. De onderzoekers stellen verder dat Generatie Z, de groep tot pakweg 25 jaar, voor de grootste verandering van fysieke retail kan zorgen. Meer dan andere publieksgroepen willen zij dat winkelen een belevenis is, een ervaring. “Deze groep toont het grootste enthousiasme voor lang achter elkaar winkelen met vrienden en familie.” Ze beschouwen shoppen als een uitje. Foto: Thomas8047 (cc)
Groot lek bij CoronaCheck door testbedrijf
6 dagen
Als gevolg van een groot lek bij een testbedrijf was het voor iedereen mogelijk om valse reis- en toegangsbewijzen in de app CoronaCheck te krijgen. Daarnaast zijn de privégegevens van ruim 60.000 mensen gelekt. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Het lek zit bij Testcoronanu, een testbedrijf dat is aangesloten bij het initiatief Testenvoorjereis.nl. Iedereen met een internetverbinding kon gewoon gegevens aanpassen. Ook was het makkelijk om toegang te krijgen tot volledige namen, woonadressen, e-mailadressen, telefoonnummers, burgerservicenummers (bsn’s), paspoortnummers en medische gegevens. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft na melding door RTL Nieuws het testbedrijf afgesloten van zijn systemen, waardoor er geen testen of toegangsbewijzen meer kunnen worden uitgegeven. Ook moet het testbedrijf van de Autoriteit Persoonsgegevens per direct stoppen met testen omdat de gegevens daar niet veilig zijn.
ZZP-ICT'er houdt het lang uit zonder inkomen
6 dagen
Freelancers ICT'er lijken grootste financiële buffer te hebben van alle beroepsgroepen.
‘Het web is kapot, hoe kunnen we het repareren?’
1 week
Het wereldwijde web is kapot. De geestelijke ouders van het web hadden een idealistische insteek, maar die is overwoekerd door commerciële en politieke belangen, en de ‘move fast and break stuff’-mentaliteit. Met negatieve gevolgen voor zaken als privacy en autonomie als gevolg. Signalen hierover worden steeds sterker afgegeven door individuele voorvechters en activistische bedrijven. Maar het tij is te keren, menen zij. Eenvoudige zoekopdrachten naar problemen met het internet als geheel maken vlot duidelijk dat het een veelkoppig monster is: bevooroordeelde algoritmen, niet kunnen ontkomen aan het gebruik van tools van dataslurpende techreuzen, commercieel gedreven (sociale) media die bepalen wat het publiek wel of niet te zien krijgt, het zelfversterkende effect van fakenieuws… de lijst is lang. En voer voor discussie. Over oppervlakkige oplossingen, van andere digitale gereedschappen gebruiken tot de nood aan diepgaande systeemveranderingen. Op beide vlakken is dan ook beweging zichtbaar. Door de ontwikkelingen van nieuwe tools – zie kaders – en het doorgronden van grotere bewegingen die tot de huidige situatie hebben geleid. Zo hebben we een paradigmaverschuiving gehad van institutionele naar corporate spaces (van offline naar online) die zo snel is gegaan dat dit niet in onze instituties ingebed en gereguleerd is door onze wetten, stelde José van Dijck, hoogleraar media en digitale samenleving aan de Universiteit Utrecht, tijdens de Public Spaces-conferentie eerder dit jaar. We moeten ons niet richten op hoe algoritmes ons internet bepalen, meent Van Dijck, maar op hoe we de institutionele waarden terugbrengen in deze publieke ruimtes. Dicteren Neemt niet weg dat de pijlen vrijwel altijd gericht zijn op big tech. De hoorzittingen in de Verenigde Staten zijn bekend terrein, social platformen worden met regelmaat bekritiseerd in de media en op Europees niveau wordt steeds sterker aan tegenwicht gewerkt. Toch komt het weinig voor dat problematiek klein gemaakt wordt en dichtbij gehaald wordt, zoals recent gebeurde na onderzoek naar het gebruik van software in het onderwijs. Het gebruik van Google Workspace brengt vermijdbare privacyrisico’s voor leerlingen en studenten met zich mee, was een van de conclusies na onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam en Rijksuniversiteit Groningen. Reden voor onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob dit aan te kaarten in de Tweede Kamer. Het sluit aan op een langer lopende discussie over grote partijen die handige software aan een branche leveren, maar daarmee ook tot in detail mee zouden kunnen kijken naar wat er allemaal gebeurt. Daar is veel waardevolle informatie uit te halen om – in dit geval – het onderwijs beter te maken, maar een kritiekpunt is dat de data eigendom van de gebruiker zou moeten blijven. Met daarnaast de zorg dat instellingen op hun eigen manier onderzoek moeten kunnen blijven doen en de vorm daarvan niet gedicteerd wordt door de software waarmee ze moeten werken. Want anders raken we de autonomie kwijt. Knelpunten bij een omschakeling blijven de kritische massa en gebruiksgemak. Alternatieven zijn er vaak wel, maar werken veelal an sich minder handig of worden in gebruik belemmerd doordat er minder mensen gebruik van maken. Na WhatsApps aankondiging over het delen van gegevens met moederschip Facebook besloten veel gebruikers zich bijvoorbeeld aan te melden bij de alternatieve dienst Signal. Maar als veel van je contacten nog op het andere platform zitten, is het lastig om volledig afscheid te nemen. Junkfood Het lijkt dan ook noodzaak dat dominerende partijen hun zaken opschonen. Het Zwitserse Center of Economic Research ziet hierbij een oplossingsrichting in het laten stemmen van gebruikers. Er kan een beoordelingsgroep, bestaande uit willekeurig geselecteerde gebruikers, worden gevormd, die stemt over grote beslissingen, waarbij de resultaten openbaar zijn. Hun beslissing wordt dan samengevoegd met de beslissing van de aandeelhouders of hun afgevaardigden in de raad van bestuur om tot het definitieve besluit te komen. De beslissingen van de twee kiezersgroepen worden hierbij gewogen volgens een vooraf gedefinieerde sleutel. Aan de ene kant kan dit de houding van gebruikers ten opzichte van de techgiganten beïnvloeden. En aan de andere kant kan betrokkenheid van gebruikers helpen om de eigendomsrechten van gegevens te beschermen en ervoor te zorgen dat algoritmen de vrijheid van meningsuiting respecteren, evenals andere wenselijke eigenschappen van informatievoorziening en -verspreiding. Er zijn meerdere varianten van dergelijke stemprocedures denkbaar. Zo vindt het stemproces bijvoorbeeld niet opeenvolgend, maar gelijktijdig plaats en leveren de twee beslissingen van de aandeelhouders en de gebruikers – passend gewogen – de uiteindelijke beslissing op. Bovendien zou bij cruciale kwesties de volledige gebruikerspool van gebruikers inspraak kunnen hebben. Een tweede richting is een ‘gebruikersraad’. Wederom een representatieve groep gebruikers, die tot stand kan komen door willekeurige selectie of door het kiezen van vertegenwoordigers door andere gebruikers. Op een vergelijkbare manier als ondernemingsraadverkiezingen. Een vertegenwoordiging die dan die rechten krijgt, zoals consultatie-, veto- en medebeslissingsrecht over alle voor gebruikers relevante zaken. Met dergelijke rechten staat de gebruikersraad systematisch in contact met de raad van bestuur en kan er onderhandeld worden over alle aangelegenheden waarvoor de raad veto- of medebeslissingsrecht heeft. Voor beslissingen met betrekking tot het recht van gebruikers op hun eigen informatie, toegangsregels voor gebruikers en censuurregels moeten de medebeslissingsrechten doorgaans sterk zijn en vetorechten betreffen vaak bijzonder gevoelige aangelegenheden. Verder zouden enkele leden van de gebruikersraad in de raad van bestuur kunnen worden gekozen om rechtstreeks deel te nemen aan de beslissingen en te zorgen voor een systematische communicatie tussen de eigenaren en de gebruikersraad. Gezonder Dat techpartijen van meerdere kanten onder druk staan, is duidelijk. Voor verandering lijkt samenwerking cruciaal. Ook waar het gebruikers betreft. Gebruikers gezamenlijk blijven een kracht om rekening mee te houden, meent Nadim Kobeissi, die werkt aan een eerlijker social medium onder de naam Capsule. Hij ziet een parallel met voeding. Het gebruiken van Facebook gaat dezelfde status krijgen als iedere dag junkfood eten. Positief daaraan is dat platformen daardoor genoodzaakt zijn om zichzelf te verbeteren. Net zoals McDonald’s zijn menu’s heeft moeten verbeteren, omdat het publiek steeds meer op ze neerkijkt en er gezondere alternatieven bij zijn gekomen. Daarmee snijdt het mes aan twee kanten: de keuzemogelijkheid groeit en consumenten kunnen bij hun ‘oude’ leverancier blijven voor een gezonder product. Make Media Great Again Make Media Great Again (MMGA) wil de journalistieke ethiek in ere herstellen. Er is online een ratrace gaande waarbij media als eerste nieuws willen brengen dan wel vlot willen overnemen. Waardoor de kwaliteit van berichten naar beneden is gegaan, aldus de initiatiefnemers. Er is grote behoefte aan het ontwikkelen van het kritisch denken. Een eenvoudige factcheck is niet voldoende. Naast factchecking moet er ook argument-checking zijn, want hoewel de feiten misschien kloppen, kunnen ze nog steeds verkeerd gebruikt worden in argumenten. De uitspraak bijvoorbeeld dat CO2-uitstoot juist goed is van planten, ze leven ervan, is weliswaar feitelijk juist, maar de hoeveelheid CO2 die goed is, zou erin mee moeten worden genomen. Bij MMGA plaatst een groep kritische lezers kanttekeningen bij nepnieuws of misleidende informatie. Dit op basis van een opensourceannotatieprotocol wat de onafhankelijkheid van uitgevers waarborgt. Om zo tegen de ‘publiceer eerst, check later’-trend in te gaan. WordProof De Nederlandse startup WordProof eindigde dit jaar als eerste in de pan-Europese wedstrijd Blockchains for social good van de Europese Commissie, wat één miljoen euro aan financiële steun opleverde. Dit vanwege het universele timestamp-ecosysteem dat de betrouwbaarheid van de inhoud op internet controleerbaar maakt. Kort gesteld: een stempel van echtheid voor de eerste publicist. In Nederland was DPG Media de eerste die de timestamp-technologie inzette om artikelen te beschermen. Zoekmachines kunnen bij de ranking van artikelen ook rekening houden met de tijd waarop artikelen worden gepubliceerd. En in theorie de originele artikelen boven aan de zoekresultaten plaatsen in plaats van de doorplaatsingen met goede SEO-scores. Na publicatie van een artikel wordt de gehele inhoud ervan omgezet naar een hash, een reeks cijfers en letters met een vaste lengte. De hash wordt opgeslagen in de blockchain. Het resultaat is een certificaat dat via de site kan worden aangeboden. Verder biedt de technologie de mogelijkheid om revisies te laten ziet bij nieuwsartikelen. Voor WordPress heeft WordProof al een plug-in, voor andere platforms is een API beschikbaar. Fleek Het oude web heeft veel ontwerpfouten ingebouwd in de architectuur die het risicogevoelig en kwetsbaar maken, meent de Amerikaanse start-up Fleek. Gebruikers hebben geen controle, netwerken zijn silo’s en de infrastructuur en protocollen zijn gecentraliseerd op een handvol actoren, waardoor het risico loopt op mislukking en machtsmisbruik. Om over te stappen naar een nieuw en eerlijk web moet er van de grond af opnieuw opgebouwd worden met behulp van openwebprotocollen die een gedecentraliseerde, betrouwbare en toestemmingsloze infrastructuur. Het twee en een half jaar oude bedrijf bouwt daarom een openwebservices-interface en protocollaag om de basislaag van webservices van het nieuwe internet (opslag, hosting, facturering etc.) voor iedereen toegankelijk te maken. Waarbij parallellen te zien zijn met Cloudflare of Netlify, maar dan open. Fleek ondersteunt momenteel meer dan elfduizend sites en apps. De meeste apps in de blockchain-variant Ethereum gebruiken Fleek voor hosting, en de vele projecten omtrent non-fungible tokens (NFT) gebruiken de systematiek voor opslag, meldt het bedrijf. Capsule Op het gebied van social media ligt een flinke behoefte aan eerlijker en democratischer platformen, maar komen nieuwe initiatieven moeizaam van de grond. Tekenend is echter dat Nadim Kobeissi op basis van Tweets over zijn plannen voor een eerlijker social medium, genaamd Capsule, binnen enkele weken anderhalf miljoen dollar aan startkapitaal wist op te halen. Capsule wordt decentraal gebouwd op een open infrastructuur. Het platform moet ook advertentievrij blijven. In een recent interview vergelijkt de founder het met het businessmodel van WordPress en Gitlab, waarbij de kern van de dienst volledig transparant en open source is. Met code van hoge kwaliteit door betrokkenheid van een vaardige community van enthousiastelingen. Wat anders moet verlopen, is bijvoorbeeld het organiseren van content. Kobeissi wijst erop dat Twitter voorheen content chronologisch liet zien, maar tegenwoordig een ondoorzichtig algoritme gebruikt. Bij Capsule moet dit voorkomen worden door gebruikers de keuze te geven in hoe het gepresenteerd wordt. Bijvoorbeeld via zelfgekozen categorieën of op basis van populariteit. Los van de keuzeopties moet elk algoritme objectief verifieerbaar zijn. Daarbij mag de contentmoderatie niet centraal worden belegd, meent Kobeissi. Hij ziet heil in een opzet die vergelijkbaar is met de originele opzet van het internet: of content geüpload kan worden, moet een discussie zijn tussen de gebruiker en de internethost die hij gebruikt, niet het social platform zelf. De gebruiker kiest zelf zijn hostingprovider. Daarbij moeten de hosts dan wel de nodige tools krijgen om hiermee om te gaan – die Capsule ze wil gaan leveren. * Dit artikel verscheen eerder in het juninummer van Emerce magazine (#184).
Infographic: de Nederlandse kansspelmarkt
1 week
Op 1 oktober 2021 gaat de online kansspelmarkt in Nederland open. Ad Alliance heeft, in samenwerking met Motivaction, een onderzoek uitgevoerd om meer te weten te komen over de Nederlandse kansspelspelers. Wie zijn het, waarom spelen ze mee en hoe kunnen ze worden bereikt? Uit de resultaten blijkt dat 42 procent van de Nederlanders wel eens een kansspel speelt, waarbij de man/vrouw ratio gelijk is, respectievelijk 53 en 47 procent. Vrijdag en zaterdag zijn de meest populaire dagen om een kansspel te spelen. Het onderzoek is afgenomen onder 1660 Nederlandse consumenten. Drie groepen hebben een vragenlijst ingevuld: een groep online kansspelspelers, een groep offline kansspelspelers en een groep niet-spelers.
360 graden beelden van Vredespaleis
1 week
Het Vredespaleis in Den Haag, internationaal symbool voor ‘Vrede door Recht’ en een van de meest iconische gebouwen van Nederland, opent zijn deuren voor virtuele bezoekers uit de hele wereld. Het Vredespaleis huisvest het Internationaal Gerechtshof van de Verenigde Naties, het Permanent Hof van Arbitrage, de Haagse Academie voor Internationaal Recht en een van de grootste bibliotheken op het gebied van internationaal recht. Voor de online tour werden meer dan 400 ‘High Dynamic Range’ foto’s met een 360 graden camera gemaakt en vervolgens met de meest geavanceerde software samengesteld. Tijdens de lockdowns had de Carnegie Stichting al exclusieve online rondleidingen voor groepen ontwikkeld, die nog steeds een groot succes zijn en voornamelijk worden geboekt door advocatenkantoren en studentenverenigingen. Door de nieuwe virtuele 360 graden tour wordt het Vredespaleis nu online ook toegankelijk voor individuen.
1 mln voor meer rekenkracht Delftse quantumchip
1 week
Het Delftse Quantware, ontwikkelaar van gestandaardiseerde quantumprocessoren, heeft geld opgehaald voor vergroting van de rekencapaciteit van quantumchips. Met ruim een miljoen euro komt de ontwikkeling van een gestandaardiseerde quantumchip een stap dichterbij.
Voor snel internet moet Ziggo analoge radio killen
1 week
Den Haag, Flevoland, Enschede, Noord-Holland, Leiden, Amstelveen en Utrecht. Zo maar een selectie van steden en regio's waarin Ziggoklanten binnenkort of sinds kort radio enkel digitaal ontvangen. Het bedrijf wil voor eind 2021 landelijk zijn overgestapt...

Kritiek op EU-wet voor digitale diensten
1 week
Ict-bedrijven en startups zijn bezorgd over de uitwerking van twee nieuwe Europese wetten voor de regulering van digitale diensten en markten. Door de trage formatie blijft Nederland aan de zijlijn staan in de totstandkoming van die...
Sogeti is uitblinker in ITX Monitor van Giarte
1 week
Van de grote internationale zakelijke ict-dienstverleners behaalt Sogeti in Nederland de hoogste fanscore. Liefst 90 procent van zijn klanten zou dit bedrijf aanbevelen aan anderen. Bij de middelgrote en kleinere Nederlandse dienstverleners blinken Interxion, BPSolutions, Netrom,...
TSMC verwacht dat chiptekot voor auto’s terugloopt
1 week
Chipfabrikant TSMC stelt dat wereldwijde chiptekorten voor auto’s vermindert. Autofabrikanten kunnen de komende weken een stijging van de chipvoorraden verwachten, stelt de CEO van het bedrijf.  In de eerste zes maanden van 2021 verhoogde TSMC zijn productie van micro-controlling units, MCUs, een belangrijk onderdeel dat wordt gebruikt voor auto-elektronica, met 30 procent vergeleken met dezelfde […]
Xiaomi passeert Apple en is nu tweede grootste telefoonleverancier
1 week
Dankzij een groei van 83 procent heeft Xiaomi nu een smartphonemarktaandeel van 17 procent. Xiaomi overtreft daarmee Apple, maar blijft nog net onder marktleider Samsung. Na een jaar-op-jaargroei van 83 procent in het tweede kwartaal van 2021, heeft Xiaomi een marktaandeel van 17 procent voor smartphones bereikt, waarmee het Apple overtreft. De Chinese smartphonemaker volgde […]
Synology komt met nieuwe HAS5300 3,5 inch SAS-HDD’s
1 week
Synology heeft nieuwe HDD’s aangekondigd. Het gaat om een serie HAS5300 3,5 inch SAS-HDD’s die bedrijven moeten helpen. Bedrijven hebben een verhoogde vraag naar opslagsystemen die hoge capaciteit aankunnen en goed blijven presteren. De HAS5300-schijven zijn er in drie modellen: 16TB, 12TB en 8TB. De release volgt op de HAT5300-serie uit januari. Deze schijven kunnen […]
Microsoft verlengt support Windows Server en SQL Server
1 week
Microsoft kondigt aan de security voor oudere versies van Windows Server en SQL Server te verlengen met een driejarig programma. Klanten krijgen deze verlening gratis als ze hun workloads overzetten naar Azure. De security-ondersteuning van verschillende oudere versies van Windows Server en SQL wordt door de techgigant de komende twee jaar stopgezet. Het gaat om […]
Britse patentzaak gaat Apple wellicht miljarden kosten
1 week
Apple moet mogelijk miljarden betalen aan een zogeheten patenttrol. De zaak heeft betrekking op een claim van Optis Wireless, die aanvankelijk 506 miljoen dollar kreeg toegewezen in een zaak tegen Apple in de VS, voordat het vonnis in hoger beroep werd vernietigd. Een patenttrol koopt doorgaans octrooien met geen ander doel dan om bedrijven mee af te persen. Vaak gaat het om patenten die in zeer algemene termen zijn opgesteld. In dit geval heeft het bedrijf een aantal LTE-patenten gekocht. In het VK is Optis een aparte rechtszaak begonnen waarbij het bedrijf iets van 7 miljard dollar wil als Apple iPhones zonder licentie blijft verkopen. Een rechter van het Hooggerechtshof oordeelde vorige maand dat Apple twee Optis-patenten heeft geschonden. Het exacte bedrag moet volgend jaar in een aparte rechtszaak worden vastgesteld.
Oprichter Trivago bouwt aan betaalapp
1 week
Rolf Schrömgens, oprichter van Trivago, werkt in stilte aan een app die het makkelijk moet maken om te betalen bij uitgaansgelegenheden. Hij is een van de mensen achter start-up Grid, dat in 2018 is opgericht. Schrömgens is voor dertig procent eigenaar. De Duitse uitgave financefwd.com achterhaalde de nieuwe activiteiten van de ondernemer. Op zijn site, ook vertaald naar het Engels, vertelt Grid dat het chartaal geld overbodig wil maken bij clubs, restaurants en festivals. Een QR-code is de verbindende factor tussen consument en uitbater. De app bevat tevens een loyaltycomponent. Volgende maand wordt de eerste publieke test gedaan op het Haldern Pop Festival. Dat verwacht negenhonderd bezoekers. Investeerders staken tot nu toe zo’n 2,5 miljoen euro in de betaalapp. Foto: pixelteufel (cc)
AWS introduceert healthcare-oplossing Amazon HealthLake
1 week
AWS heeft zijn datalake-oplossing voor de gezondheidszorg, Amazon HealthLake, algemeen beschikbaar gemaakt. Met deze oplossing kunnen gezondheidsorganisaties medische informatie vanuit verschillende bronnen in een enkele omgeving onderbrengen en inzetten voor het verbeteren van de patiëntenzorg. Met de oplossing wil de techgigant een einde maken aan de enorme verspreiding van medische data over verschillende applicaties en […]

Pagina's

Abonneren op business