algemeen

25 nieuwsberichten gevonden
Z-CERT toegetreden tot Nationaal Response Netwerk
5 dagen
Expertisecentrum Z-CERT is vandaag toegetreden tot het Nationaal Response Netwerk (NRN). De partners die zich hebben aangesloten bij dit initiatief van Computer Emergency Respons Teams (CERT’s) hebben als doel om bij grootschalige cyberincidenten de respons te versterken door hun kennis en capaciteiten te bundelen.
Connect2Trust aangewezen als schakelorganisatie binnen landelijk dekkend stelsel
1 week
Stichting Connect2Trust is door het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) benoemd als schakelorganisatie (OKTT) binnen het landelijk dekkend stelsel. Connect2Trust biedt een platform aan waarop deelnemende partijen veilig informatie op het gebied van digitale veiligheid met elkaar en gespecialiseerde cybersecuritypartijen kunnen delen. De toevoeging van Connect2Trust aan het landelijk dekkend stelsel is daarom gunstig voor de digitale weerbaarheid van Nederland in het geheel.
Kwetsbaarheden in OpenSSL
2 weken
Op het internet is een Proof of Concept verschenen waarmee OpenSSL kan worden misbruikt. Het NCSC heeft daarom de inschaling van het beveiligingsadvies over de kwetsbaarheden in OpenSSL die gisteren bekend zijn gemaakt, verhoogd naar high/high: de kans op misbruik op korte termijn en de potentiële schade zijn groot. Dit kan bijvoorbeeld consequenties hebben voor de beschikbaarheid van websites.
Call for presentations ONE Conference 2021
2 weken
Op 28 en 29 september organiseert het NCSC in samenwerking met het Ministerie van EZK de gemeente Den Haag de 8e editie van de ONE Conference. Deze conferentie heeft als doel om de uitwisseling van kennis en ideeën in de internationale cybersecuritygemeenschap mogelijk te maken en te stimuleren. Deelnemers hebben verschillende achtergronden van technische specialisten tot beleidsmakers uit de publieke en private sector.
Gevolgen van Microsoft Exchange kwetsbaarheden groot voor Nederlandse organisaties en bedrijven
3 weken
De gevolgen van de kwetsbaarheden in Microsoft Exchange Server zijn groot voor Nederlandse organisaties en bedrijven. Het NCSC constateert dat er als gevolg van deze kwetsbaarheden data wordt gestolen, malware wordt geplaatst, achterdeurtjes worden ingebouwd en mailboxen worden aangeboden op de zwarte markt. Via de Microsoft Exchange server kunnen kwaadwillenden mogelijk ook in andere systemen komen.
Misbruik Microsoft Exchange kwetsbaarheid: blijf scannen en bereid je voor
1 maand
Het NCSC adviseert om te blijven scannen en monitoren op misbruik van Microsoft Exchange Servers en maatregelen te nemen om gevolgen van misbruik te beperken. Neem contact op met uw IT-dienstverlener als de Exchange Server niet in eigen beheer is.
40% van Nederlandse Microsoft Exchange Servers nog kwetsbaar
1 maand
Het NCSC benadrukt nogmaals dat het van groot belang is om Microsoft Exchange Servers zo snel mogelijk te patchen. Vorige week werd duidelijk dat ook Nederlandse organisaties worden aangevallen via kwetsbaarheden in deze mailservers. Zo kunnen kwaadwillenden op afstand volledige controle krijgen over de server. Kwaadwillenden weten steeds sneller kwetsbare systemen te vinden en uit te buiten.  
UPDATE 6 maart: Aanvullend advies misbruikte kwetsbaarheden Microsoft Exchange Server
1 maand
Op 6 maart zijn aanvullende tijdelijke mitigerende maatregelen toegevoegd aan dit nieuwsbericht, zie 'Wat kan ik doen', punt 3. Op 4 maart heeft het NCSC uw aandacht gevraagd voor actief misbruik van kwetsbaarheden in Microsoft Exchange Server in Nederland. In dit nieuwsbericht geven we een aanvullend advies over hoe u kunt onderzoeken of er misbruik heeft plaatsgevonden en wat u kunt doen in geval van misbruik.
Kwetsbaarheden in Microsoft Exchange Server in Nederland actief misbruikt
1 maand
Dinsdag 2 maart jl. hebben wij gecommuniceerd over kwetsbaarheden in on-premises installaties van Microsoft Exchange Server. Op het moment van publicatie was al bekend dat deze kwetsbaarheden in de Verenigde Staten actief worden misbruikt. Van een van onze partners hebben wij vernomen dat ook binnen Nederland actief misbruik wordt gemaakt van deze kwetsbaarheden. We adviseren daarom dringend om de door Microsoft beschikbaar gestelde updates zo snel mogelijk te installeren.

Wereldwijd botnet Emotet ontmanteld
1 maand
Donderdag 4 februari heeft de Nationale Politie een dataset gedeeld met het NCSC die accounts bevat die door het Emotet botnet zijn gecompromitteerd. Dit wereldwijde botnet is op 26 januari jl. ontmanteld tijdens een internationale politieoperatie ‘Ladybird’. Het NCSC heeft deze dataset geanalyseerd en partijen geïnformeerd door deze partijen de voor hen relevante informatie te verstrekken.
Meer mogelijkheden om informatie te delen voor NCSC
2 maanden
De afgelopen maanden is de minister van JenV in samenspraak met andere betrokken ministers nagegaan of er aanvullingen nodig zijn op de huidige wettelijke taken en bevoegdheden van het NCSC om informatie te delen. Hierover heeft hij vandaag een brief naar de Tweede Kamer gestuurd.
Configureer toekomstvast met de vernieuwde TLS-richtlijnen
2 maanden
Het NCSC publiceert een update op de ICT-beveiligingsrichtlijnen voor Transport Layer Security (TLS). Een veilige TLS-configuratie is belangrijk voor het beveiligen van verbindingen op internet. Vraag uw leverancier om TLS 1.3 te ondersteunen als onderdeel van een toekomstvaste TLS-configuratie.
Backdoor in SolarWinds Orion
3 maanden
Het NCSC heeft op 14 december op de website een high/high beveiligingsadvies gepubliceerd over kwetsbaarheden in SolarWinds Orion. Het gaat om versies 2019.4 HF 5, 2020.2 zonder hotfix en 2020.2 HF 1 die verspreid zijn tussen maart en juni 2020. Hier blijkt een trojan in te zitten waarmee kwaadwillenden toegang kunnen verkrijgen tot de systemen waar deze versies op zijn geïnstalleerd. De SolarWinds Orion software wordt ook door Nederlandse organisaties gebruikt. Het NCSC onderzoekt, samen met relevante organisaties, wat eventuele gevolgen kunnen zijn. We adviseren om de uitgebrachte updates van SolarWinds Orion zo spoedig mogelijk te installeren. 
NCSC Magazine: Het NCSC door de ogen van
3 maanden
Met gepaste trots publiceren wij ons derde NCSC Magazine. Deze editie staat onze buitenwereld centraal. De partners en organisaties met wie wij dagelijks in contact staan. Zonder deze samenwerking zijn we niet in staat Nederland digitaal veiliger(er) te houden.
Intensievere informatie-uitwisseling NCSC en Nederlandse cybersecuritybedrijven
4 maanden
Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) hebben Cyberveilig Nederland aangewezen als schakelorganisatie (OKTT) binnen het landelijk dekkend stelsel. Hierdoor wordt intensievere informatie-uitwisseling tussen het NCSC en Nederlandse cybersecuritybedrijven mogelijk. Cyberveilig Nederland verenigt een heel groot deel van de Nederlandse cybersecuritymarkt. Deze bedrijven adviseren en ondersteunen publieke en private organisaties in Nederland op het gebied van cybersecurity en spelen daardoor een cruciale rol in de digitale weerbaarheid van Nederland.
WhatsApp-fraude: wat doen en wat niet?
5 maanden
Sinds een aantal weken wordt een toename waargenomen van WhatsApp-fraude, ook bij overheidsorganisaties. Het overnemen van WhatsApp-accounts kan gevolgen hebben voor informatiebeveiliging. Het aantal aangiftes bij de politie lag voor de coronacrisis op circa 120 tot 150 aangiftes per week.
5 adviezen voor veilige inkoop van clouddiensten
5 maanden
Veel organisaties overwegen, of zijn al bezig met, het inkopen van clouddiensten. Clouddiensten kunnen een waardevolle aanvulling voor organisaties zijn, mits er afgewogen maatregelen zijn genomen voor de inkoop van clouddiensten.
ONE 2020 digitaal
6 maanden
Oefenen en kennis delen rondom cybersecurity is van essentieel belang. De cybersecurity oktober campagnemaand richt zich op het creëren van bewustwording rondom online veiligheid, het vergroten van kennis over online veiligheid en het stimuleren van cyberveilig gedrag. Tijdens de cybersecuritymaand oktober zetten nationale en internationale partijen zich in om deze doelen na te streven.

Onderzoek over succesfactoren voor het delen van cybersecurity informatie
6 maanden
De Haagse Hogeschool heeft voor het NCSC een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de omstandigheden waarin mensen cybersecurity informatie willen delen met concullega’s in een keten- of samenwerkingsverband.
Toename spam-campagnes met Emotet malware
6 maanden
Het NCSC en diverse andere organisaties constateren een toename van spam-campagnes met Emotet malware gericht op diverse organisaties. Het doel is om computers te infecteren met Emotet en mogelijk andere malafide software. De campagne zit dermate goed in elkaar, dat het NCSC het noodzakelijk vindt om doelgroepen en belanghebbenden te waarschuwen om hier alert op te zijn.
Nederlandse selectie bekend voor FIFA eNations Cup
2 jaar
Dani Hagebeuk en Bob van Uden gaan Nederland vertegenwoordigen bij de FIFA eNations Cup op 13 en 14 april in Londen. Wereldvoetbalbond FIFA organiseert dit WK voor Xbox- en PS4-spelers, waar twintig landen afkomstig uit alle wereldstreken aan meedoen. Dani en Bob kwamen als respectievelijk beste Xbox- en PS4-spelers uit de nationale kwalificatiereeks hiervoor. Per categorie kwamen eerst de 16 beste spelers van ons land online tegen elkaar uit. De vier toppers per device namen het vervolgens tegen elkaar op in het trainingscentrum van de KNVB Campus in Zeist. Hier werd duidelijk wie straks met trots het oranje shirt mogen dragen. Volg AjaxBob95 op Instagram!
Werkgever moet nog veel leren in sollicitatietraject
2 jaar
AMSTERDAM, 13 september 2018 - De arbeidsmarkt is krap, mensen zijn moeilijk te krijgen. Daarom moet het sollicitatietraject optimaal worden ingericht. Kandidaten beoordelen de procedures slechts met een mager zesje, zo blijkt uit ons onderzoek. Daar is dus nog volop ruimte voor verbetering. Dit stel ik aan de hand van het grote onderzoek dat wij begin vorig jaar startten. Inmiddels hebben daar 6.350 sollicitanten aan deelgenomen, verspreid over een dertigtal grote en middelgrote werkgevers. Het allereerste contact - het via de website lezen over een vacature - gaat inmiddels goed. De meeste respondenten geven aan dat zij de vacature makkelijk hebben kunnen vinden en dat de gevonden informatie ruimschoots voldoende was om hen over de streep te trekken om te solliciteren. Gemiddeld krijgt het Nederlandse bedrijfsleven zelfs een 8 voor deze stap in het traject. Echter, daarna begint onmiddellijk de pijn. Telefonisch meer informatie krijgen over de functie? Erg lastig, het blijkt voor de meeste sollicitanten een ware uitdaging om de juiste persoon aan de lijn te krijgen. Een dikke onvoldoende, aldus de uitkomsten van het continue onderzoek van de Search & Co Groep naar ervaringen van sollicitanten. Op het moment dat er wel contact is met het bedrijf, bij voorbeeld telefonisch of persoonlijk, voelen veel kandidaten zich niet erg serieus genomen. Er is vanuit de potentiële nieuwe werkgever te weinig animo om op een persoonlijke wijze in te gaan op vragen van de sollicitant. Wederom een onvoldoende op dit onderdeel. Veel sollicitanten geven aan dat zij zich een nummer voelen. Een regeltje in een spreadsheet of een ander geautomatiseerd systeem. De menselijke maat ontbreekt vaak, antwoorden zijn voorgekookt, beantwoorden aantoonbaar niet de gestelde vragen of beantwoorden zelfs vragen die niet worden gesteld. Hier wreekt zich de verregaande mate van automatisering die in veel recruitment systemen is doorgevoerd. Deze systemen blijken teveel gericht op het gemak voor de recruiter en te weinig ingesteld op het bieden van een uitstekende ervaring aan de kandidaat. Juist daardoor gaat het pas echt fout in de belevingswereld van de sollicitant. Bij een afwijzing wordt vrijwel nooit een persoonlijke of passende reden opgegeven. Sollicitanten voelen zich onheus behandeld na het doorlopen van een soms uitgebreide procedure. Een gestandaardiseerd mailtje, zonder inhoudelijke redenatie, zonder persoonlijke aandacht en zonder goede argumenten betekent in veel gevallen het einde van de procedure. Een dergelijke onpersoonlijke afwijzing betekent vaak niet alleen het einde van een sollicitatietraject, maar ook het einde van iedere relatie die de sollicitant met de beoogde nieuwe werkgever heeft. Stap daarvoor even in de schoenen van de sollicitant. Hij of zij solliciteert naar aanleiding van een mooie website en aantrekkelijke teksten. Steekt veel tijd in het schrijven van een gemotiveerde brief en het verfijnen van het cv. Om dan weken later een mailtje in zijn of haar inbox te vinden met een onpersoonlijke standaard afwijzing. Sollicitanten krijgen niet het gevoel als mens te worden behandeld en dat heeft een negatieve impact op de merkbeleving. Zowel op de arbeidsmarkt als daarbuiten. Dit wordt onderstreept door de respondenten die in grote getale aangeven dat het niet heel waarschijnlijk is dat ze het bedrijf zullen aanbevelen en werkgevers scoren hier maar net een voldoende op. Binnen de Search & Co Groep hebben we een methodiek ontwikkeld om dergelijke decepties te vermijden. Om van sollicitanten merkambassadeurs te maken die positief staan tegenover het bedrijf dat zij eerder zagen als hun nieuwe werkgever. De impact die sollicitanten hebben op een merk wordt nogal eens onderschat. Ik vertel je daar graag meer over, maar kijk alvast eens naar onze site candidateexperiencemarketing.nl. Het is een themasite die informatie geeft over een steeds belangrijker onderdeel van onze dienstverlening. Wil jij ook wel eens weten hoe sollicitanten over jouw organisatie denken? Wij kunnen het voor je meten. Mail me vrijblijvend via michael@searchco.nl of bel me op 0624 768 758.
Groot onderzoek naar sollicitanten van start
4 jaar
AMSTERDAM, 28 maart 2017 - Search & Co Groep start een landelijk onderzoek naar de manier waarop organisaties hun sollicitanten behandelen. Doel is om te komen tot substantiële verbeteringen in het sollicitatietraject. Betere sollicitatieprocedures leiden tot betere kandidaten voor nieuwe vacatures. Dat is de overtuiging van de Search & Co Groep, opgedaan in bijna 20 jaar ervaring in de werving en selectie. Bedrijven die hun sollicitanten slecht behandelen, krijgen een slechte naam op de arbeidsmarkt. Via sociale media (Facebook, Linkedin, Twitter, Glassdoor) worden dergelijke negatieve ervaringen razendsnel gedeeld met de eigen kennissenkring en met het publiek in het algemeen. Gevolg is dat kandidaten steeds minder geneigd zijn te solliciteren bij zo'n bedrijf. Goede procedures voor het afhandelen van sollicitaties leiden juist tot meer en betere sollicitanten. Zelfs afgewezen kandidaten spreken positief over hun ervaringen als zij maar serieus zijn genomen en er met respect is omgegaan met hun kandidaatstelling. Aan het onderzoek nemen op dit moment een flink aantal organisaties deel vanuit verschillende segmenten van de markt: Ahold Delhaize, de NH Hotel Group, Philadelphia Zorg, AstraZeneca, Bartimeus, VIVAT, Allianz Global Assistance, DAS, NUON, GVB, ONVZ Zorgverzekeraar, JVH gaming & entertainment Group, Gelre Ziekenhuizen, de Pierre & Vacances Center Parcs Group, VUmc, AVANS Hogeschool, Warande, ENGIE, ROC van Amsterdam en ROC van Flevoland, Landal GreenParks en de gemeentes Zaanstad en Zeist. Search & Co Groep heeft nog plaats voor een aantal grotere deelnemende organisaties, bij voorkeur uit sectoren die nog niet zijn vertegenwoordigd in het lopende onderzoek. Uit de voorloper van het huidige onderzoek bleek al dat er veel mis was met de behandeling van sollicitanten: kandidaten krijgen geen bevestiging van hun sollicitatie, worden niet (op tijd) afgewezen of ontvangen slechts een standaard afwijzing die niet ingaat op hun eigen kennis en kunde. Uit dat voorlopig onderzoek bleek ook al dat sollicitanten hun negatieve ervaringen razendsnel delen met anderen. Ook bleek dat zij in grote meerderheid geneigd zijn niet langer producten of diensten van zo'n organisatie af te nemen. De Search & Co Groep hoopt met het nieuwe onderzoek de algehele situatie in kaart te brengen, de deelnemende bedrijven te voorzien van vergelijkende informatie en handvatten aan te reiken voor verbetering van de sollicitatieprocessen. Meer informatie of ook deelnemen? Bel met candidate journey-specialist Michael Boud op 0624 768 758 (michael@searchco.nl).
Samenwerking met Woordvoerdersacademie
5 jaar
AMSTERDAM, 7 augustus 2015 - Communicatie & Co gaat een alliantie aan met de Woordvoerdersacademie. Dit bureau richtte zich tot nu toe vooral op de ontwikkeling van professionele woordvoerders en breidt het takenpakket uit met de werving, selectie en uitzending van woordvoerders. Het steunt daarbij op de langjarige expertise van Communicatie & Co. Michael Boud, partner van Communicatie & Co, licht de samenwerking toe: 'Ons netwerk bestaat uit ruim 10.000 communicatiemanagers en -medewerkers die 'in' zijn voor een nieuwe vaste of tijdelijke uitdaging. Onder hen bevinden zich natuurlijk ook veel woordvoerders. Om deze specifieke groep nog beter te kunnen bedienen én om in contact met andere woordvoerders te komen, is het interessant om een partnerschap met de Woordvoerdersacademie aan te gaan”. Peter van der Maat, directeur van de Woordvoerdersacademie, is verheugd over de alliantie: “Wij merken bijna dagelijks dat woordvoerders op zoek naar de bekende ’nieuwe uitdaging'. De markt heeft te lang op slot gezeten en velen willen wel weer eens een andere baan. Met training en coaching helpen we hen om zich te verbeteren en zich verder te professionaliseren, maar door de samenwerking met Communicatie & Co kunnen we ze meer bieden: uitzicht op ander werk”. Communicatie & Co behoort tot de Search & Co Groep, die uit een aantal samenwerkende bureaus voor werving, selectie en uitzending bestaat. Elk bureau heeft een eigen specialiteit: redactie, creatie, communicatie, marketing, hrm en management support. De Woordvoerdersacademie sluit aan op het onderdeel communicatie. Meer weten? Bel voor meer informatie met Michael Boud op 020 521 8700.
Recruity nu gratis te downloaden
11 jaar
AMSTERDAM, 23 maart 2010 - Recruity, de open source recruitment software van de Search & Co Groep en Intermesh, is nu gratis te downloaden vanaf https://recruity.com. Recruity werd in opdracht van de Search & Co Groep ontwikkeld op basis van open source software omdat wij ontevreden waren over bestaande softwarepakketten voor werving & selectiebureaus. Het systeem draait inmiddels meer dan een jaar in productie binnen onze bedrijven. Recruity wordt gratis ter beschikking gesteld aan klanten en branchegenoten omdat we hopen het pakket met elkaar sneller te kunnen doorontwikkelen en zo te profiteren van een gezamenlijke inspanning. Meer weten? Op https://recruity.com staat alles te lezen over Recruity. Bel voor meer informatie met ir Maurice van Uden op 020 521 8700.
Abonneren op algemeen