emerce

269 nieuwsberichten gevonden
ACM waarschuwt leveranciers opnieuw over mogelijke verboden invloed op verkoopprijzen winkeliers
2 weken
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de afgelopen maanden opnieuw verschillende leveranciers gewaarschuwd omdat ze mogelijk druk uitoefenden op winkeliers om hogere verkoopprijzen te hanteren voor hun producten. Dat is verboden, omdat consumenten daardoor duurder uit zijn. Het gaat om leveranciers in verschillende sectoren: bouwmaterialen, fiets- en autoaccessoires, batterijen en verzorgingsproducten. Na waarschuwingsbrieven van de ACM hebben de aangesproken partijen interne onderzoeken verricht, hun compliance trainingen aangescherpt, overeenkomsten aangepast en communicatie-uitingen herzien. De ACM houdt nog wel in de gaten of deze bedrijven voldoen aan de regels. Bedrijven riskeren een boete die kan oplopen tot 900.000 euro of 10% van de omzet als ze zich niet aan de regels houden. Leveranciers moeten winkeliers de vrijheid bieden om zelfstandig hun verkoopprijzen vast te stellen. Daarom mogen leveranciers alleen een vrijblijvend advies over de verkoopprijs aan winkeliers geven. Op deze manier kunnen winkeliers eerlijk met elkaar concurreren en betalen consumenten de beste prijs voor de producten. Het is verboden voor leveranciers om sterke invloed uit te oefenen op de verkoopprijzen van winkeliers. Om leveranciers én winkeliers te helpen heeft de ACM een adviesprijscheck gemaakt. Leveranciers kunnen hiermee controleren of ze zich aan de regels houden. Winkeliers kunnen nagaan of hun leverancier verboden invloed uitoefent op hun verkoopprijzen in de (web)winkel.
Klarna daagt Nederlandse kredietindustrie uit met ‘transparante data’
2 weken
Betaalnetwerk Klarna lanceert Wikipink: naar eigen zeggen de eerste datahub in de kredietsector met gegevens over hoe Nederlandse consumenten Klarna’s kredietproducten gebruiken. Als reactie op de groeiende kritiek op de methodes van kredietverstrekkers in Nederland (zoals Buy Now Pay Later) biedt Klarna inzicht in gedetailleerde data over terugbetalingspercentages, incasso’s, wanbetalingen en de demografische kenmerken van consumenten. Klarna neemt bij elke transactie een nieuwe kredietbeslissing. Dit zorgt ervoor dat alleen consumenten die hun lening daadwerkelijk kunnen terugbetalen, Klarna’s betaaloplossingen kunnen blijven gebruiken. In 2022 ontving Klarna 35 miljoen aanvragen in Nederland, waarvan 15 procent is afgewezen. Daarnaast maakt Klarna altijd ‘volstrekt helder’ dat BNPL-aankopen tijdig dienen te worden terugbetaald. In recent klantonderzoek gaf 95 procent van de ondervraagden aan zich bewust te zijn wat een BNPL-krediet inhoudt en dat deze op tijd moet worden terugbetaald. Het aantal wanbetalingen bij Klarna ligt onder 0,5 procent, wat betekent dat 99,5 procent van de leningen wordt terugbetaald. Volgens Raji Behal, Head Western & Southern Europe van Klarnam, is Wikipink een oproep aan de gehele financiële sector om het welzijn van de consument boven winst te stellen. ‘Tot nu toe heeft geen enkele andere consumentenkredietverstrekker in Nederland een vergelijkbare stap genomen. Met het openbaar maken van onze data streven we naar een verschuiving naar een meer ethische en transparante sector die de consument betrouwbare betaalmogelijkheden biedt.’ Hoewel de vraag naar Buy Now Pay Later-producten volgens onderzoek van Autoriteit Financiële Markten (november 2022) met een kwart blijft groeien, gaat het bij slechts 8 procent van de online betalingen om dergelijke transacties. Dat is veel lager dan traditionele kredietvormen. Zo bedraagt een gemiddelde bestelling via Klarna 88 euro, terwijl de gemiddelde schuld op doorlopend krediet – een kredietvorm die consumenten toestaat veel meer te lenen – 2.913 euro bedraagt. Sinds november 2022 heeft Klarna verschillende maatregelen getroffen om het financiële welzijn van Nederlandse klanten te vergroten en de transparantie van haar dienstverlening te verbeteren. Eén van de stappen die zij heeft gezet, is het toevoegen van extra betalingsherinneringen. Daarnaast introduceerde Klarna Autopay, waarmee consumenten uitstaande betalingen direct via de betaalmethode van hun voorkeur kunnen voldoen. Deze maatregelen hebben volgens de aanbieder concrete resultaat opgeleverd: uit de data van Wikipink blijkt dat 97 procent van Klarna’s rentevrije BNPL-aankopen in de eerste helft van 2023 vroegtijdig of op tijd is betaald. Minder dan drie procent van de transacties is niet op tijd betaald, in vergelijking met zeven procent begin 2020. Dit komt neer op een verbetering van 59 procent. Inkomsten die voortkomen uit tarieven die worden berekend voor late betalingen worden intern bij Klarna aangeduid als ‘negatieve inkomsten’, omdat haar verdienmodel is gericht op tarieven die zij in rekening brengt bij retailers en niet bij consumenten. Klarna wil tijdige betalingen daarom juist stimuleren. Dit heeft volgens Klarna niet alleen geresulteerd in een substantiële daling van het aantal wanbetalingen, maar ook van het aantal transacties dat naar incassobureaus wordt gestuurd. In de eerste helft van 2023 is minder dan één procent van de transacties doorverwezen naar een incassobureau: dit is een zichtbare daling ten opzichte van de piek van 1,83 procent in het derde kwartaal van 2021. Hoewel soms wordt aangenomen dat de grootste leeftijdsgroep die Klarna gebruikt Gen Z is, blijkt uit de data van Klarna dat dit niet het geval is. Hieruit blijkt dat Gen Z het op één na kleinste klantsegment is. Bijna vier op de tien mensen die met Klarna betalen, zijn millennials (26 tot 41 jaar); bijna 30 procent is Gen X (42 tot 57 jaar) en 20 procent is Gen Z (18 tot 25 jaar). Uit het betaalgedrag van jongeren (Gen Z) blijkt dat deze groep zich net zo verantwoordelijk gedragen als klanten uit andere leeftijdsgroepen wanneer het gaat om het tijdig terugbetalen van leningen.  
Schiphol geeft reizigers realtime informatie over de wachttijd bij bagage
2 weken
Passagiers die terugkomen van hun reis kunnen voortaan zien waar hun bagage zich bevindt en hoelang het duurt voordat deze op de bagageband verschijnt. Schiphol maakt hiervoor gebruik van voorspellende algoritmes. Van deze technologie maakt de luchthaven al langer gebruik bij de grondafhandeling van vliegtuigen. Op alle 150 schermen in de bagagehallen, in de Schiphol App en op de website kunnen reizigers op de minuut nauwkeurig volgen wanneer hun bagage op de band aankomt. Daarnaast wordt aangegeven of de koffers nog in het vliegtuig zitten, onderweg zijn naar de bagagekelder of al op de band zijn gelegd. Op deze manier wil Schiphol ervoor zorgen dat reizigers inzicht krijgen in de meest actuele informatie over de status van hun bagage. Schiphol heeft een zelflerend datamodel ontwikkeld dat gebruikmaakt van dertien verschillende databronnen om de bagagewachttijd te voorspellen. Eén van deze databronnen is de technologie van Deep Turnaround die de luchthaven gebruikt om het omdraaiproces van vliegtuigen inzichtelijk te maken. Zodra een vliegtuig geland is en geparkeerd staat aan de gate, wordt deze weer klaargemaakt voor vertrek. Dit gaat van schoonmaak tot catering en van bagage-afhandeling tot tanken. Doordat dit inzichtelijk is, kan de luchthaven deze informatie gebruiken om specifiek te voorspellen hoelang het duurt voordat de bagage op de band ligt, of deze nog in het vliegtuig zit of onderweg is naar de bagagehal.  
Smartwatch vaker gebruikt voor mobiele betalingen
2 weken
Ruim zeven van de tien betalingen aan de kassa waren in 2023 contactloos. Steeds meer contactloze betalingen gebeuren met een mobiele telefoon of smartwatch, zonder fysieke pinpas. Het traditionele insteken van een pinpas doen we steeds minder, zo blijkt uit jaarlijks gezamenlijk onderzoek van Betaalvereniging Nederland en De Nederlandsche Bank. Het aandeel contactloze betalingen aan de kassa met een mobiele telefoon of smartwatch is fors toegenomen, van 21 procent in 2022 naar 29 procent in 2023. Deze stijging is met name ten koste gegaan van het aandeel betalingen met de pinpas, zowel contactloos als door de pinpas in te steken. Ook gedurende 2023 is deze verschuiving zichtbaar: in de eerste maand van 2023 werd 23 procent van alle kassabetalingen afgerekend met mobiel of smartwatch, in de laatste maand van het jaar bedroeg dit 33 procent. Als deze trend zich verder voortzet zal contactloos betalen met mobiel of smartwatch in de loop van 2024 de meeste gebruikte manier zijn om aan de kassa af te rekenen. Het aandeel betalingen aan de kassa waarbij een pinpas wordt ingestoken is met een vijfde gedaald, van 10 naar 8 procent. Het gebruik hangt onder meer af van de hoogte van het bedrag. Zo werd in 2023 de pinpas bij bedragen lager dan 5 euro bij slechts 4 procent van de aankopen in de betaalterminal gestoken. Bij bedragen tussen 20 en 50 euro gebeurde dat meer dan twee keer zo vaak (9%) en bij bedragen hoger dan 50 euro zelfs vier keer zo vaak (18%). Een mogelijke verklaring voor het relatief hoge aandeel ingestoken pinpassen bij bedragen boven 50 euro, is dat we nog niet zo lang geleden bij die bedragen onze pinpas altijd verplicht moesten insteken. Sommige consumenten blijven dat gewoontegetrouw doen, ook al is dat in principe niet meer nodig. Vooral bij benzinestations werd vaak op deze manier betaald: ruim één op de vier betalingen (26%) gebeurde daar door een pinpas in de betaalterminal te steken. Een kwart van de bedragen onder 5 euro werd aan de kassa met contant geld betaald (25%). Bij bedragen tussen 50 en 100 euro was dat bijna de helft minder (13 procent). Boven 100 euro betaalden we 16 procent met contant geld. Dit is iets vaker dan in 2022.
AI nieuwsapp Artifact naar Yahoo
2 weken
Yahoo neemt Artifact over, de AI-nieuwsapp van de mede-oprichters van Instagram, Kevin Systrom en Mike Krieger. Het overnamebedrag is niet bekend gemaakt. Artifact zal de komende maand worden geïntegreerd in Yahoo, inclusief de Yahoo News-app, en dus niet meer als zelfstandige app fungeren. De overname komt niet als een verrassing. Het bedrijf is niet echt van de grond gekomen en men wilde de activiteiten afbouwen. Hoewel Artifact begon als een eenvoudige nieuws-app, leek het eindresultaat meer op een Twitter-vervanger.
1,1 miljoen boete energieleverancier HEM voor ernstige misleiding bij telefonische werving
2 weken
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft energieleverancier Allround Hollands Energie B.V. (handelend onder de naam Hollandse Energie Maatschappij, ofwel HEM) een boete van 1,1 miljoen euro opgelegd voor het misleiden van consumenten bij de telefonische verkoop van energiecontracten. Uit onderzoek van de ACM blijkt dat verkopers die namens HEM telefonisch energiecontracten verkochten vaak zo dwingend te werk gingen, dat er ook sprake is van een agressieve handelspraktijk. De ACM heeft verschillende keren gewaarschuwd voor de hoge tarieven van HEM omdat uit de Monitor Consumentenmarkt Energie bleek dat de prijzen voor vaste contracten bij HEM ver boven het prijsplafond lagen. Deze dure vaste contracten werden via misleidende en vaak agressieve werving aangeboden aan klanten die hierdoor hun – vaak voordeliger – contract kwijt raakten. Klanten die weg willen bij HEM werden vervolgens vaak geconfronteerd met hoge opzegvergoedingen. HEM zet andere bedrijven in om consumenten en andere kleinverbruikers op te bellen om energiecontracten te verkopen. Deze verkopers vertelden niet dat zij belden namens leverancier HEM en gaven tijdens het verkoopgesprek ook geen duidelijke informatie over de voorwaarden en de tarieven van de contracten die ze verkochten. Verkopers zeiden bijvoorbeeld dat ze belden over het huidige contract of dat ze belden met een ‘prijsbescherming’. Ook werd soms gezegd dat er juist werd gebeld om te zorgen dat mensen niet meer werden lastiggevallen met ongevraagde telefoontjes over energiecontracten. Verkopers bleven vaak hardnekkig aandringen, ook als consumenten al verschillende keren hadden gezegd niet geïnteresseerd te zijn.
Autoriteit Persoonsgegevens: Booking alerter op datalekken
2 weken
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) rondt een periode af van intensiever toezicht op Booking.com. De AP monitorde in 2023 een jaar lang of Booking.com zich goed hield aan de regels rond het melden van datalekken, De AP concludeert nu dat Booking.com zich in 2023 goed hield aan de regels rond het melden van datalekken. De AP legde Booking.com in 2021 een boete van 475.000 euro op vanwege het te laat melden van een datalek. Bij dit lek maakten criminelen persoonsgegevens van 4000 klanten buit, waaronder creditcardgegevens van 300 slachtoffers. Ook in de periode meldde het bedrijf mogelijk enkele datalekken niet op tijd bij de AP. Booking.com moest gedurende 2023 rapporteren over de maatregelen die het bedrijf nam om datalekken op tijd te melden aan de AP. Ook moest Booking.com rapporteren over maatregelen om toekomstige incidenten te voorkomen. Daarnaast heeft de AP gecontroleerd of Booking.com bepaalde incidenten onterecht helemaal niet heeft gemeld. In de periode van geïntensiveerd toezicht bleek het bedrijf alle incidenten die het moest melden, ook daadwerkelijk te melden. Gedurende het toezicht heeft Booking.com diverse fraudezaken gemeld. Bij een groot deel van deze zaken slaagden criminelen erin het account van accommodaties op Booking.com over te nemen. Vanuit het overgenomen account werden gasten vervolgens opgelicht. De oplichters vroegen klanten de hotelkamer te betalen, bijvoorbeeld omdat er iets mis zou zijn gegaan met een eerdere betaling. Omdat de berichten via het berichtensysteem van Booking.com kwamen, leken deze voor klanten authentiek te zijn. Vanwege dit soort incidenten blijft de AP Booking.com goed in de gaten houden. De AP kan bij signalen dat Booking.com de wet overtreedt, altijd handhavend optreden.
Uber breidt uit naar Zwolle
2 weken
Taxichauffeurs uit Zwolle kunnen vanaf vandaag de Uber app gebruiken om passagiers te vinden die op zoek zijn naar een rit. De Uber app biedt taxichauffeurs de mogelijkheid om op een flexibele wijze hun vervoersdiensten aan te bieden en extra inkomsten te genereren. Uber heeft de vraag naar ritten in Zwolle de afgelopen tijd sterk zien groeien. Dit is onder andere gebaseerd op gesprekken met lokale taxichauffeurs en het toegenomen aantal keren dat de app wordt geopend in deze regio door gebruikers die op zoek zijn naar een rit. Bij de start in Zwolle is de rit-optie ‘UberX’ verkrijgbaar, afhankelijk van de beschikbaarheid van taxichauffeurs. De verwachting is dat het aantal chauffeurs dat gebruik gaat maken van de Uber app de komende dagen zal toenemen. Uber is naast Zwolle ook beschikbaar in een groot aantal steden, zowel in de Randstad en Brabant als in de regio’s Arnhem-Nijmegen, Maastricht, Groningen en Leeuwarden.
Duitse politiek in het geweer tegen Temu
2 weken
De Duitse caolitiepartners roepen de Europese Commissie en Ierse toezichthouder op om op te treden tegen misleidende marktpraktijken van de shoppingapp Temu. De politici reageren hiermee op een onderzoek van de Federale Vereniging van Consumentenorganisaties (vzbv) in Duitsland. Dat gaf de Chinese marketplace een standje voor het faciliteren van ondoorzichtige handelspraktijken. De politici pakken door en willen actie zien. Tegen de krant Handelsblatt zeggen de woordvoerders voor digitale zaken uit de coalitie dat er Europees moet worden opgetreden. De een verwijst naar de Europese Commissie, want de malversaties vinden plaats onder de Digital Services Act, de ander verwijst naar de toezichthouder op de markt waar Temu statutair in de EU is gevestigd. Ierland. De wrevel zit in het volgende. Temu, een product van PDD Holdings (Pinduoduo), laat consumenten in het ongewisse over hoe de getoonde hoge kortingen, oplopend tot soms wel zeventig procent, tot stand komen. Ook maakt ze bezwaar tegen het ontoelaatbaar gebruik van manipulatieve ontwerpen. De app suggereert dat veel andere shoppers op hetzelfde moment een item in hun mandje doen. Dat signaal van aanstaande schaarste wordt gezien als oneigenlijke psychologische druk op de consument. Dit soort dark patterns mogen al helemaal niet meer sinds de invoering van de Digital Services Act vorige maand. Temu heeft rond de vier- à vijfhonderd miljoen gebruikers. Qua dienstverlening en marktobjectief is het sterk vergelijkbaar met AliExpress. In Duitsland is het de nummer vier shoppingbestemming, nipt achter OTTO en met Amazon als marktleider en Ebay nummer twee. Foto Christian Erfurt op Unsplash
Omzet Apple-diensten groeit door tot 25 procent
2 weken
De omzet uit digitale diensten bij Apple groeit komende twee jaar met dertig procent tot honderd miljard dollar. Tegen die tijd maken digitale diensten 25 procent van de totale omzet uit van de computermaker. Eind 2023 lag dat percentage nog op negentien procent, zo berekenden we eerder. Onderzoeksbureau Counterpoint voorziet een groeiversnelling op het digitale vlak in de consumentenmarkt. Meer specifiek gaat het dan om Apple One. Dat is een abonnement waarbij Apple vier diensten bundelt en toegankelijk maakt voor één prijs voor maximaal vijf man in een familie. Het gaat om iCloud (200 GB), Apple TV+, Apple Music en Apple Arcade. Apple heeft meer dan twee miljard actieve gebruikers van zijn hardware. Anders dan Facebook en Google exploiteert Apple niet de persoonlijke data van zijn klanten. Het verdient geld met de verkoop van hardware en toegang tot diensten. Reclamehandel doet het amper aan. De winstmarges op digitale diensten zijn prima: bruto 72,8 procent in december 2023, een plus van tien procent in een jaar tijd. Begin mei publiceert Apple de cijfers over het eerste kwartaal. Foto: Gary Knight (cc)
Telegram gaat advertentie-inkomsten delen met kanaaleigenaren
2 weken
Kanaaleigenaren op Telegram die ten minste 1000 abonnees hebben, kunnen voortaan geld verdienen met advertenties die in hun kanalen worden getoond. Het bedrijf beloont gebruikers met zogenoemde Toncoins op de TON Blockchain die op elk moment kunnen worden uitbetaald. Telegram werkte al langer aan TON, maar het lijkt erop dat het bedrijf het nu eindelijk in gebruik neemt. De TON Blockchain biedt lage kosten en hoge transactiesnelheden. Toncoins zijn ook te herinvesteren in (eigen) Telegram-advertenties. Deze advertenties zijn privacyvriendelijk en worden nooit weergegeven op basis van gebruikersgegevens. Kanaaleigenaren die advertenties willen tonen moeten zich abonneren op Telegram Premium. Ongeveer de helft van de advertentie opbrengsten worden uitgekeerd. Ook chatprogramma Discord gaat advertenties tonen, zogenoemde Sponsored Quests’. Dat zijn advertenties die pc-gamers de kans geven om in-game beloningen te winnen, als ze vrienden weten over te halen om naar een stream te kijken. De advertenties werden in maart voor het eerst getest en zijn ‘redelijk subtiel’. Gebruikers kunnen ze ook naar goedkeuren uitzetten.  
Recordbedrag aan boetes uitgedeeld door Kansspelautoriteit
2 weken
In 2023 werd door de Kansspelautoriteit een recordbedrag aan boetes uitgedeeld van 36,7 miljoen euro, waaronder de eerste openbaar gemaakte boete in het kader van de Wwft (antiwitwaswet). Dat blijkt uit het jaarverslag van de toezichthouder. Andere boetes waren onder meer voor het onvergund aanbieden van kansspelen en het bevorderen van illegaal aanbod, en reclame maken voor de doelgroep van jongvolwassenen (pdf). Er zijn in 2023 vier boetes opgelegd wegens illegaal online aanbod met een totale hoogte van bijna 29 miljoen euro. Ook in 2023 werden op sociale mediaplatformen als Meta (Facebook en Instagram) illegale kansspelen aangeboden, vaak in de vorm van illegale loterijen of bingo-evenementen. Ook kreeg de toezichthouder meldingen over het bevorderen en organiseren van kansspelen op TikTok. In 2023 heeft de Ksa daarnaast onderzoek verricht naar hybride vormen van illegaal kansspelaanbod; online werden op sociale media loterijen of bingo’s aangekondigd die vervolgens op locatie plaatsvonden. Dit is een opvallende trend te noemen waar de Ksa ook in 2024 scherp op blijft. In 2023 is de legale online gokmarkt gegroeid. Het brutospelresultaat(BSR; inzet minus uitgekeerde prijzen) en het aantal spelersaccounts zijn toegenomen. De online kansspelmarkt is tussen 2022 en 2023 met 29 procent gegroeid, maar deze groei nam in de loop van 2023 af. Het totale BSR voor legale kansspelen, zowel online als fysiek, bedroeg 3,4 miljard euro in 2022. Dat is een stijging ten opzichte van 2021, toen het BSR nog 2 miljard was. Deze groei is grotendeels toe te schrijven aan het wegvallen van de coronamaatregelen en de marktopening voor online kansspelen. Bescherming van spelers, en dan vooral kwetsbare groepen zoals jongvolwassenen, blijft onze grootste prioriteit. Die bescherming is volgens de KSA nodig, want er zijn zorgen over de financiële, maatschappelijke en gezondheidsrisico’s bij spelers die mateloos gokken. Op 1 juli 2023 is het verbod op ongerichte reclame voor online kansspelen in werking getreden. Met het verbod worden kwetsbare groepen, waaronder jongvolwassenen, beter beschermd tegen het risico op verslaving. Wervings- en reclameactiviteiten mogen geen minderjarigen, jongvolwassenen en andere kwetsbare groepen bereiken. Dit betekent dat reclame op TV en radio en in kranten en tijdschriften per 1 juli 2023 verboden is. De strengere wetgeving is er vermoedelijk de reden van dat er minder nieuwe aanvragen voor vergunningen werden ingediend. In 2023 zijn er slechts vier vergunningen verleend voor het organiseren van online kansspelen. Daarnaast zijn er vier aanvragen afgewezen.
EU iPhone-apps downloaden van websites in iOS 17.5
2 weken
Apple heeft dinsdag de eerste ontwikkelaarsbeta van iOS 17.5 uitgebracht, met de mogelijkheid om iPhone-apps direct via websites te downloaden. Het bedrijf had die optie al eerder aangekondigd. Net als alternatieve appwinkels biedt Apple deze mogelijkheid alleen aan in de EU. Ook moet een app ontwikkelaar aan bepaalde criteria voldoen. Niet alle apps kunnen op deze wijze worden geïnstalleerd. De ontwikkelaar miet twee opeenvolgende jaren lid zijn van het Apple Developer Program en een app hebben die meer dan 1 miljoen installaties op jaarbasis in de EU had. Ook moeten ontwikkelaars 50 eurocent per eerste installatie afrekenen met Apple. Apple controleert de apps in het notarisatieproces op mogelijke malware. Apple gaat goedgekeurde ontwikkelaars een tool bieden waarmee ze hun apps op de website kunnen aanbieden.
Nederlandse reis-app Stippl haalt 575.000 euro op
2 weken
De makers van de mobiele app Stippl, een handzame reisplanner, hebben weer een kleine kapitaalinjectie opgehaald. Met nu bijna zes ton aan werkkapitaal streven de Nederlandse ondernemers ernaar om eind 2024 een miljoen gebruikers te noteren. De investeerders in deze ronde zijn Marbruck Investments uit Australië en Volve Capital uit Amsterdam. Luuk Verhoeven, Omar Sheshtawy en Robin van Rijn streefden voor 2023 naar 100.000 gebruikers. Dat werden er 230.000. Maandelijks bedienen ze rond de zeventigduizend reizigers met hun app Stippl. Voor die eerste mijlpaal haalden ze vier ton groeigeld op. Het behalen van de eerste doelen prikkelt de investeerders om bij te storten. Stippl biedt gebruikers een overzicht van hun reisroutes, de verblijven en de kosten. Bovendien kan de gebruiker vanuit de app slaapplekken boeken op Booking.com, tripjes en activiteiten bij GetYourGuide en inspiratie opdoen bij travelinfluencers. De app wil de reiziger ontzorgen met een gedetailleerd, actueel reisplan. Behalve op de particuliere markt richten de ondernemers zich ook op hotels, reisbureaus en regionale toeristische organisaties (DMO’s). Een twee jaar oude demo die de essentie weergeeft:
Amazon steekt 150 miljard in bouw datacentra
3 weken
Amazon investeert 150 miljard dollar in de bouw van nieuwe en uitbouw van bestaande datacentra in de komende vijftien jaar. Het gaat, volgens persbureau Bloomberg, om investeringen in onder meer de VS, Saoedi-Arabië en Maleisië. Het zwaartepunt ligt op de thuismarkt en dan de staten Virginia en Oregon in het bijzonder. De uitbouw van de capaciteit van Amazon Web Services, want daar gaat het in essentie om, is een investering in een toekomst waarin kunstmatige intelligentie (AI) snel een groeiende rol gaat spelen in het bedrijfsleven. AI vergt een andere technische infrastructuur dan gewone serverchips. Ze draaien constant op een hoge bezettingsgraad, vergen veel energie en daarmee ook veel koeling. Amazon AWS is marktleider op het gebied van clouddiensten, gevolg door Microsoft Azure. Vergeleken met hen is Google een kleinere partij. AWS zou rond de 1,5 miljoen bedrijven met zijn diensten bedienen. Amazon verzekerde zich vorige week van een wezenlijke positie op de generative AI-markt met een strategische miljardeninvestering in Anthropic. Diens Claude is een concurrent van ChatGPT en de recentste versie daarvan zou die van OpenAI overtreffen, volgens experts. De omzet van AWS in het vierde kwartaal van 2023 bedroeg 14 procent van de 170 miljard concernomzet.
Instantbetalingen in euro’s vanaf nu verplicht
3 weken
Het wordt voor aanbieders van betalingsdiensten, zoals banken, die standaardovermakingen in euro’s aanbieden, verplicht om de verzending en ontvangst van instantbetalingen in euro’s aan te bieden. De verordening die hierop betrekking heeft is inmiddels verschenen. Dankzij de verordening zullen mensen op elk moment van de dag binnen 10 seconden geld kunnen overmaken. De situatie verschilt sterk van lidstaat tot lidstaat voor wat betreft de beschikbaarheid van instantbetalingen en eventuele bijbehorende vergoedingen. Begin 2022 waren nog maar 11 procent van alle overmakingen in euro’s in de EU instant. Op 26 oktober 2022 presenteerde de Europese Commissie een voorstel voor een verordening inzake instantbetalingen in euro’s. Met het voorstel gaf de Commissie invulling aan een belangrijke toezegging in de strategie voor retailbetalingen van de Commissie van 2020. De verordening voorziet in een langere overgangsperiode voor landen buiten de eurozone, aangezien zij meer tijd nodig hebben om zich aan te passen aan de nieuwe regels.
Shein verdubbelt winst: 2 miljard dollar
3 weken
Online kledingwinkel Shein heeft zijn winst in 2023 verdubbeld tot twee miljard dollar. De bruto omzet over het jaar kwam, volgens meerdere bronnen van de Financial Times, uit op ongeveer 45 miljard dollar. Het bedrijf staat al een tijdje gereed om een beursnotering aan te vragen. Het is wachten op de toezichthouders in Peking en Washington. Naar verwachting geven die in de loop van het jaar goedkeuring. Het is nog de vraag of de notering dan in New York of Londen wordt aangevraagd. Shein haalde vorig jaar twee miljard dollar groeigeld op tegen een waardering van 66 miljard, maar zal naar verwachting naar de beurs gaan met een waardering van 90 miljard. Het bedrijf, wiens app populair is onder twintigers en dertigers, werd meer dan tien jaar geleden opgericht in China, is een pionier in het gebruik van data-analyse om de vraag van klanten te voorspellen, kleine partijen kleding te produceren en de voorraadkosten laag te houden.
Google stopt vandaag met podcast-app
3 weken
Vandaag gaat de stekker uit Google Podcast, de mobiele app die eigenlijk nooit een serieus alternatief werd voor Spotify en Apple. Een zeldzame flop voor de techreus. Of Google het als flop ziet, valt te betwijfelen. Er werd nooit echt hard aan getrokken en de podcast als medium kreeg niet echt gerichte aandacht. De podcastapp is per 2 april 2024 niet meer beschikbaar als download. Het team zal ook geen updates meer maken voor de app. Podcast staan wel op de radar bij het bedrijf, maar dan in de vorm van YouTube Podcasts. Dat is de verzamelbak voor video’s van podcasters. Miljoenen podcastfans luisteren niet, maar kijken naar hun favoriete mediamakers. Dat die audiofeeds dan toevallig ook op andere platformen verschijnen is voor hen niet relevant. Foto: Alan Levine (cc)
Nieuwe CMO voor Hellofresh Benelux
3 weken
Ralph Rijks start 2 april als nieuwe CMO van HelloFresh Benelux en volgt hiermee Lydi Siebers op, die aan het commerciële roer van het bedrijf stond tot eind 2023. Rijks legt meer dan 20 jaar marketingervaring op tafel bij de maaltijdboxleverancier. Eerder werkte hij voor onder andere D2C (Zalando) en F&B (Heineken). ‘Eten wordt overal ter wereld gedaan, maar eetgewoonten zijn afhankelijk van cultuur, iets dat overal ter wereld anders is. Daarom kijk ik er naar uit om verder te gaan bouwen aan een wereldwijd merk, dat sterke lokale producten neerzet, gebaseerd op year-round klantenfeedback,’ zegt Rijks.
63 procent van de internet overstappers kiest voor glasvezel
3 weken
Huishoudens sluiten vaker een glasvezelabonnement af. In 2023 koos 58 procent van de huishoudens bij het afsluiten van een nieuw abonnement voor glasvezel. In het eerste kwartaal van 2024 steeg dit aandeel verder tot 63 procent. Overstappen.nl ziet op basis van eigen data een toename in het aantal afgesloten glasvezelabonnementen. In het eerste kwartaal van 2023 koos 54 procent van de overstappers voor glasvezel. Het aandeel steeg in het tweede kwartaal naar 57 procent, gevolgd door een verdere stijging van 58 procent in het derde kwartaal. In het laatste kwartaal van 2023 nam het aantal afgesloten glasvezelabonnementen toe naar 60 procent. Voor het eerste kwartaal van 2024 bleef deze stijgende trend zich voortzetten, waarbij het percentage overstappers naar glasvezel steeg tot 63 procent. 53 procent van deze glasvezel abonnementen werd afgesloten voor internet zonder tv en bellen. In 2023 zijn er ongeveer 1,5 miljoen nieuwe glasvezelaansluitingen bij gekomen, waardoor het totale aantal aansluitingen nu op 7 miljoen ligt. Hiermee is glasvezel beschikbaar voor ongeveer 90 procent van alle huishoudens.
Viaplay krijgt vanaf vrijdag sportzender bij Talpa/SBS
3 weken
SBS9 wordt vanaf aanstaande vrijdag omgedoopt tot Viaplay TV. De Zweedse streamingpartij krijgt een positie op het open net. Het verzorgt voor Talpa een sportzender. Naast Formule 1, darts van de Professional Darts Corporation (PDC) en voetbalwedstrijden uit de Engelse Premier League en Duitse Bundesliga zijn ook internationale series en films, en entertainment van eigen bodem, te zien op Viaplay TV. De partijen willen het sportaanbod uitbreiden, maar geven niet aan met welke sport of disciplines. Viaplay beschikt ook over uitzendrechten van voetbal in andere landen, rugby en vechtsporten. De samenwerking loopt in eerste instantie tot het einde van het jaar. Het lijkt erop dat de partijen de intentie hebben tot verlenging daarna, want Talpa heeft de intentie de zender te laten groeien en Viaplay is gebaat bij doorlopende aandacht voor de sporten die het zelf aanbiedt achter het abonneeslotje. Roger Lodewick, CEO Viaplay Nederland, zegt tegen Emerce: “We zien de samenwerking als een uithangbord voor onze diensten. Wat er op tv komt, daar gaan we selectief mee om. Daar zitten zeker aantrekkelijke wedstrijden tussen. Qua Formule 1 bijvoorbeeld de integrale uitzendingen van de grands prix van Japan en China.” Het Zweedse bedrijf is in de race om weer de uitzendrechten van Formule 1 in Nederland te bemachtigen voor de periode vanaf 2025. “Mensen hebben een mening over Viaplay, maar nu kunnen ze zien wat we echt doen. De samenwerking met Talpa is marketing, maar ook een bron van inkomsten.” Lodewick gaat niet in op de financiële details van de deal. Viaplay corporate doet dit door samenwerking doorgaans op grond van het verdelen van advertentie-inkomsten. Viaplay TV trapt af met de Formule 1 GP Japan. Met op vrijdag 5 april live de tweede vrije training en een re-run van de Formule 1-talkshow Shakedown Japan, een dag later om 13.00 uur de kwalificatie en op zondag 7 april om eveneens 13.00 uur de race. Alle Viaplay-sportcontent die op Viaplay TV wordt getoond, blijft volledig streaming beschikbaar op Viaplay.
OpenAI twijfelt over inzet AI model voor stemklonen
3 weken
OpenAI staat voor een groot dilemma. Het bedrijf heeft een krachtig AI-model gecreëerd voor het klonen van stemmen, maar aarzelt om het beschikbaar te stellen. Op dit moment wordt alleen een indrukwekkende demo van Voice Engine ter beschikking gesteld. Het model heeft slechts twee dingen nodig: een audiovoorbeeld van de originele stem en een tekst die de synthetische stem zou moeten voorlezen. De input is minimaal. Voice Engine heeft slechts 15 seconden audio nodig voor een realistische weergave. Zo’n krachtig instrument zou een machtig wapen kunnen worden in de handen van ‘kwaadwillende actoren’, vreest het bedrijf. En al helemaal in aanloop van de Amerikaanse verkiezingen. Voice Engine werd eind 2022 ontwikkeld. Sindsdien wordt getest met stemmen van een kleine groep vertrouwde partners. ‘Tegelijkertijd kiezen we voor een voorzichtige benadering vanwege het potentieel voor synthetisch stemmisbruik. We hopen een dialoog op gang te brengen over het verantwoord inzetten van synthetische stemmen. Op basis van deze gesprekken en de resultaten van deze kleinschalige tests zullen we een beter geïnformeerde beslissing (kunnen) nemen over de vraag of en hoe we deze technologie op grote schaal kunnen inzetten.’ This is a cloned voice. OpenAI’s #VoiceEngine can create these convincingly realistic speech expressions using as little as 15 seconds of audio sample: pic.twitter.com/9LIGhBA3sL — Martin Hodás (@Hody_MH11) March 31, 2024
Kruidvat breidt marketplace uit met Sport
3 weken
Kruidvat staat nu ook externe verkopers toe in de Sport-afdeling van zijn webwinkel. Het online assortiment groeit daardoor met zo’n vijfhonderd artikelen. Een klein half jaar na de lancering van zijn marketplace maakt Kruidvat een nieuwe productgroep toegankelijk voor externe verkopers. Het label van AS Watson bepaalt zelf welke verkopers het toelaat en is daar selectief in. “Enkel als het bij ons past”, aldus de woordvoerder. Toen de marketplace van start ging, met de categorie Baby, werkte de retailer met zeven verkooppartners. Dat aantal is sinds die tijd verdubbeld. De huidige uitbreiding vindt plaats in de categorie Gezondheid/Sport. Zelf verkoopt het bedrijf daar bijvoorbeeld vitamines, sportrepen en -drankjes. Externe partners voegen daar grotere items aan toe zoals bokszakken, fitnessmaterialen, yogamatten, dartpijlen en hometrainers. Artikelen van derde verkopers worden geleverd vanuit hun eigen respectievelijke magazijnen. Kruidvat is als het ware een doorgeefluik van de orders. De site en app van de retailers hebben drie miljoen bezoekers per week. Voor de verkooppartners biedt dat verkeer een kans om extra omzet te realiseren. Met hen worden service level agreements afgesloten. Die moeten een minimum kwaliteitsniveau garanderen richting de consument wat bijvoorbeeld de levering aangaat. Klantenservice moeten die partijen zelf doen, maar de helpdesk van Kruidvat kan binnenkomende vragen ook doorzetten. De volgende productcategorie die Kruidvat toegankelijk maakt voor externe verkopers is Beauty & Body. Het bedrijf lanceerde afgelopen najaar zijn retailmediaprogramma Optimo. Leveranciers kunnen daar, tegen betaling, hun producten wat prominenter naar voren schuiven op de website. Dat staat los van de marketplace. Foto: kike vega, op Unsplash
Microsoft scheidt Teams en Office wereldwijd
3 weken
Microsoft zal zijn chat- en video-app Teams wereldwijd loskoppelen van Office, zo heeft de Amerikaanse technologiegigant maandag aangekondigd. De ontkoppeling was al tot stand gebracht in Europa. De Europese Commissie onderzoekt nog steeds de koppeling tussen Teams en Office na een klacht van Salesforce, uitbater van Slack, een concurrent van Teams. Teams, dat in 2017 gratis aan Office 365 werd toegevoegd, verving Skype for Business en werd populair tijdens de coronapandemie. Vanaf 1 april kunnen klanten hun huidige licentieovereenkomst, verlengen, bijwerken of overschakelen naar de nieuwe aanbiedingen. Teams Standalone gaat 5,25 dollar per maand kosten. De tarieven kunnen per land en valuta verschillen.
Online 5,3 procent meer omgezet in februari
3 weken
De onlineomzet was in februari 5,3 procent hoger dan in februari 2023. Webwinkels (als hoofdactiviteit verkoop via internet) hebben 8,1 procent meer omgezet. De onlineomzet van winkels waarvan de verkoop via het internet een nevenactiviteit is (multi-channelers), was 0,9 procent hoger, meldt het CBS. De onlineomzet van de winkels in voedingsmiddelen en drogisterijen en de winkels in overige non-foodartikelen lag in februari 2024 hoger dan in februari 2023. De onlineomzet van de winkels in consumentenelektronica en de kledingwinkels was lager dan een jaar eerder. De totalee detailhandel heeft in februari 3,0 procent meer omgezet dan in februari 2023. Het verkoopvolume was 2,7 procent hoger. De omzet van de non-food (inclusief detailhandel niet-in-winkel) groeide met 3,9 procent en de omzet van de foodsector (winkels in voedings- en genotmiddelen) met 1,4 procent. De drogisterijen, de winkels in schoenen en lederwaren en de winkels in doe-het-zelfartikelen (inclusief keukens en vloeren) hebben in februari meer omgezet dan in februari 2023. Daarentegen hebben de kledingwinkels, de winkels in recreatie-artikelen, de winkels in consumentenelektronica en de winkels in meubels en woninginrichting in februari minder omgezet. De onlineomzet van de winkels in voedingsmiddelen en drogisterijen en de winkels in overige non-foodartikelen lag in februari 2024 hoger dan in februari 2023. De onlineomzet van de winkels in consumentenelektronica en de kledingwinkels was lager dan een jaar eerder.  
Onderzoek retailmedia: groeiende kansen voor branding en non-endemic adverteerders
3 weken
De Nederlandse retailmediamarkt zal volgens insiders binnen enkele jaren 750 miljoen euro waard zijn. De focus ligt nu vooral op performancemarketing maar ook voor branding zijn er kansen. Daarnaast zullen non-endemic adverteerders (merken buiten de retailomgeving) de markt vaker betreden. Dit en meer blijkt uit het Emerce Retailmediarapport 2024. Digitale retailmedia hebben zich de afgelopen tijd flink in de kijker gespeeld. Gesteund door bestedingsprognoses van onder andere IAB Europe – dat stelt dat de Europese markt in 2026 zo’n 22 miljard euro beslaat en niet lang daarna de uitgaven aan tv-reclame voorbij streeft. Tegelijkertijd is het landschap versnipperd en houden betrokkenen als retailers en fmcg-spelers de kaarten dicht tegen de borst wat betreft praktijkvoorbeelden en opbrengsten. Dit en meer is reden voor Emerce om onderbelichte aspecten van deze veelbesproken opkomer in de reclamemarkt te onderzoeken en in kaart te brengen. Het rapport analyseert de ontwikkelingen op de Nederlandse markt voor retailmedia in 2024 en benoemt de belangrijkste spelers, marktveranderingen en cijfers. Het beschrijft hoe retailmedia een plek kunnen krijgen in de marketingmix en maakt duidelijk welke kansen er liggen voor branding. Maar gaat eveneens in op knelpunten waar de markt nog mee te maken heeft. Het bevat onderzoek naar de impact van fysieke en online uitingen, een praktijkcase en fundamenteel onderzoek naar de effecten van non-endemic adverteren in winkels. Het volledige onderzoek vind je hier.
Infographic: de geschiedenis van Samsungs draagbare apparaten
3 weken
Samsung Electronics onthulde onlangs de nog niet verkrijgbare Galaxy Ring, een ringvormig draagbaar apparaat dat je gezondheid monitort. Het bedrijf is veel langer actief met draagbare apparaten. Het lanceerde in 1999 ’s werelds eerste horlogetelefoon, gevolgd door smartwatches, fitnesstrackers en draadloze oortelefoons. Een overzicht.
Nieuwe iPads pas in mei verkrijgbaar
3 weken
De introductie van de nieuwste Apple-tablets heeft vertraging opgelopen. Bloomberg meldt op basis van bronnen dat de nieuwe versies van de iPad Pro en iPad Air pas begin mei worden uitgeleverd. Apple was eerst van plan om de nieuwe iPads eind maart of begin april op de markt te brengen, maar heeft meer tijd nodig om de verbeteringen in de iPadOS-software af te ronden. De nieuwe iPad Pro krijgt voor het eerst OLED-schermen, voor diepere zwarttinten en contrast. Van de nieuwe iPad Air verschijnt er een variant met een 12,9 inch scherm. De Pro tablets beschikken naar verluidt ook over de snellere M3-chips. De tablets worden verder geleverd met vernieuwde versies van de Apple Pencil en het Magic Keyboard.
Nederland en Vlaanderen gaan samen digitale vaardigheden leraren verbeteren
3 weken
Nederland en Vlaanderen gaan samen een methode ontwikkelen om leraren doorlopend digitaal vaardiger te maken en hun kennis over digitale geletterdheid te vergroten. Daarmee kunnen ze deze vaardigheden en kennis ook beter overbrengen op hun leerlingen. De Europese Commissie stelt hiervoor zo’n 700.000 euro beschikbaar. Dat werd afgelopen week bekendgemaakt tijdens de Nederlands-Vlaamse Onderwijstop in Rotterdam: een conferentie waar beleidsmakers en praktijkmensen uit het onderwijs elkaar ontmoeten om inzichten uit te wisselen en samen te werken. Het ontwikkelen van de methode gaat na de zomer van start. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met scholen. Bedoeling is dat de methode na twee jaar voor alle leraren in het primair en voortgezet onderwijs bruikbaar is. Nederland en Vlaanderen sloegen eerder de handen ineen bij het oplossen van privacy-issues bij het gebruik van digitale samenwerkingsruimten voor het onderwijs. Nederland en Vlaanderen kampen op gebied van onderwijs met soortgelijke uitdagingen en kunnen dan ook oplossingen uitwisselen.  
Beleggersliefde voor Reddit al weer voorbij
3 weken
De koers van het aandeel Reddit ligt nu lager dan aan het einde van de eerste dag waarop in het aandeel werd gehandeld. En dat is een week geleden. Zeventig dollar per aandeel werd net niet gehaald. Geen belegger wilde meer dan 69,99 bieden. Sindsdien, en dat moment is nog maar drie dagen geleden, daalde de koers tot 49,32. Een aandeel kost minder dan aan het het einde van de eerste handelsdag. En de koers voorbeurs staat 2,7 procent lager. Er lijkt geen zicht op een rappe kentering. Eerder deze week werd bekend dat de CEO en COO beiden een half miljoen aandelen hebben verkocht. Dat is niet verboden, maar de markt ziet zo’n snelle verkoop niet als het grootste teken van zelfvertrouwen.

Pagina's

Abonneren op emerce