Vacatures

1369 vacatures gevonden
Configuratiemanager-Functioneel Beheerder OTL, Zwolle 1 week
Voor Provincie Overijssel zijn wij op zoek naar een Configuratiemanager-Functioneel Beheerder OTL. Omschrijving opdrachtgever: De provincie Overijssel faciliteert mobiliteit. Dit betekent verkeer en vervoer over wegen, vaarwegen, rail en voet- en fietsp...
ictbaneninnederland.nl vacatures
Configuratiemanager-Functioneel Beheerder OTL, Zwolle 1 week
Voor Provincie Overijssel zijn wij op zoek naar een Configuratiemanager-Functioneel Beheerder OTL. Omschrijving opdrachtgever: De provincie Overijssel faciliteert mobiliteit. Dit betekent verkeer en vervoer over wegen, vaarwegen, rail en voet- en fietsp...
it-contracts vacatures
Projectleider Findos 1 week
Opdracht voor Projectleider Findos in Diverse locaties voor Zelfstandig Professional. Meer info op headfirst.select.hr.
ictbaneninnederland.nl vacatures
Senior Proces (Business) Consultant, Utrecht 1 week
Voor de Nederlandse Spoorwegen zijn wij op zoek naar een Senior Proces (Business) Consultant. Omschrijving opdrachtgever: Nederlandse Spoorwegen (NS) is de grootste personenvervoerder van Nederland. De onderneming bevordert het gebruik van openbaar verv...
ictbaneninnederland.nl vacatures
Tester/Testautomatiseerder 1 week
Opdracht voor Tester/Testautomatiseerder in Apeldoorn voor Zelfstandig Professional. Meer info op headfirst.select.hr.
ictbaneninnederland.nl vacatures
Implementatiemanager DWD 1 week
Opdracht voor Implementatiemanager DWD in Utrecht voor Zelfstandig Professional. Meer info op headfirst.select.hr.
ictbaneninnederland.nl vacatures
.NET ontwikkelaar 1 week
Opdracht voor .NET ontwikkelaar in Den Haag voor Zelfstandig Professional. Meer info op headfirst.select.hr.
ictbaneninnederland.nl vacatures
Projectleider implementatie Hora Finita 1 week
Opdracht voor Projectleider implementatie Hora Finita in Rotterdam voor Zelfstandig Professional. Meer info op headfirst.select.hr.
ictbaneninnederland.nl vacatures
ICT expert applicatie ontwikkeling 1 week
Opdracht voor ICT expert applicatie ontwikkeling in Diverse locaties voor Zelfstandig Professional. Meer info op headfirst.select.hr.
ictbaneninnederland.nl vacatures

Business projectleider (herinrichting EZK/LNV) - deelproject RVO 1 week
Opdracht voor Business projectleider (herinrichting EZK/LNV) - deelproject RVO in Den Haag voor Zelfstandig Professional. Meer info op headfirst.select.hr.
ictbaneninnederland.nl vacatures
Senior Test Developer (BVHweb), Zwolle 1 week
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Senior Test Developer (BVHweb). Omschrijving opdracht: Het Productiehuis van de Dienst ICT vertaalt de gewenste business functionaliteiten in robuuste en gecertificeerde ICT-oplossingen. Binnen dit pro...
ictbaneninnederland.nl vacatures
Senior Java ontwikkelaar, Den Haag 1 week
Als Java/Liferay/Portal Ontwikkelaar werk je mee aan de verdere ontwikkeling zowel zelfstandig als projectmatig aan grote, Web based applicaties en ontsluit bedrijfskritische informatie systemen. Je hebt meerdere Java/Liferay implementaties gerealiseerd,...
ictbaneninnederland.nl vacatures
Senior Data & Proces Consultant, Utrecht 1 week
Voor de Nederlandse Spoorwegen zijn wij op zoek naar een Senior Data & Proces Consultant. Omschrijving opdrachtgever: Nederlandse Spoorwegen (NS) is de grootste personenvervoerder van Nederland. De onderneming bevordert het gebruik van openbaar vervoer ...
ictbaneninnederland.nl vacatures
Projectleider Implementatie Hora Finita (HF) 16 u p/w, Rotterdam 1 week
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT2932 Omgeving: Rotterdam Startdatum: 1 februari 2020 Einddatum: 31 december 2020 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 16 Intakegesprek: 27 of 28 januari Sluitingsdatum: Woensdag 22 januari om 09....
ictbaneninnederland.nl vacatures
Systeembeheerder ICT, Sr. , Lelystad 1 week
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT29933 Omgeving: Lelystad Startdatum: 2 februari 2020 Duur: minimaal 5 maanden Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: Nog niet bekend. Sluitingsdatum: Maandag 20 januari om 16.00 uur...
ictbaneninnederland.nl vacatures
ETL Testanalist, Zwolle 1 week
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een ETL Testanalist. Omschrijving opdracht: De afgelopen decennia hebben de voormalige politiekorpsen informatie opgeslagen in vele verschillende, grotendeels regionale systemen. In sommige gevallen is dez...
ictbaneninnederland.nl vacatures
Database Engineer (SQL), Netherlands 1 week
Sql server / Database / PowerShell / Engineer / CICD / Agile / Scrum For an important financial enterprise we are looking for Database Engineers!In this role you will be 'automating as much as possible', building CI/...
ictbaneninnederland.nl vacatures
Technisch Specialist Applicatieontwikkeling, Driebergen 1 week
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Technisch Specialist Applicatieontwikkeling. Omschrijving opdracht: De politie kent meerdere operationele systemen waaruit ze informatie uit die systemen in real time in een enkel systeem wil presenter...
ictbaneninnederland.nl vacatures

Manager Backoffice Ziektewet 1 week
Opdracht voor Manager Backoffice Ziektewet in Breda voor Zelfstandig Professional. Meer info op headfirst.select.hr.
ictbaneninnederland.nl vacatures
Programma manager Nazorg en Afronding uithoflijn - Utrecht 1 week
HERCOR BV Voor een eindklant zijn wij op zoek naar een Programma manager Nazorg en Afronding uithoflijnStartdatum: 22-2-2020Einddatum: 22-2-2021Uren per week: 40Locatie: UtrechtOptie: ja, 1 x 1 jaarUtrecht is en blijft voor haar inwoners een aantrekkelijke provincie met ruimte voor goed wonen, werken en natuur en met sterke ruimtelijke en sociale kwaliteiten. Dat is onze ambitie voor de periode tot 2028. Mobiliteit is meer dan van A naar B gaan. Mobiliteit verbindt mensen, hun activiteiten en hun leefomgeving. Een goede bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto in een gezonde omgeving maakt Utrecht tot een aantrekkelijkere vestigingsplaats, het versterkt de economie en het bevordert een duurzame leefomgeving. Dat is de drijvende kracht die wij uit mobiliteit willenhalen.Het team Trambedrijf beheer en onderhoud (TBO) maakt onderdeel uit van het domein Mobiliteit. Het doel van de organisatie is “Veilig en betrouwbaar Openbaar Vervoer binnen de gestelde kaders en tegen zo laag mogelijke kosten gedurende de levenscyclus”.Het tramsysteem bestaat uit de bestaande SUNIJ lijn, die loopt van Utrecht Centraal naar Nieuwegein en IJsselstein, en de nieuwe tramlijn van Utrecht Centraal naar Utrecht Science Park, in gebruik vanaf eind 2019. De Uithoflijn (tram 22) is sinds december 2019 in exploitatie met een ritfrequentie van 10 keer per uur per richting. Echter de projectorganisatie Uithoflijn dient in 2020 nog verschillende restpunten af te ronden, zoals bijvoorbeeld het ophogen van de ritfrequentie naar 16 keer per uur per richting en het verlagen van de reistijd van gemiddeld 17 minuten. Ten behoeve van de implementatie van alle restpunten in de beheerorganisatie (team Trambedrijf Beheer & Onderhoud) en de procesgang rondom de decharge, .Je rapporteert direct aan de Opdrachtgever van de opgave “Ontvangst Uithoflijn”. Regelmatig neem je deel aan besprekingen in de Directieraad Uithoflijn, bestaande uit de ambtelijk opdrachtgevers van gemeente en provincie, en je adviseert de Stuurgroep, bestaande uit de bestuurlijk opdrachtgevers van gemeente en provincie. Als programmamanager werk je intensief samen met de projectorganisatie Uithoflijn (die nog in afgeslankte vorm bestaat), de beheerorganisatie, de concessieverlener en met de vervoerder. Je bent verantwoordelijk voor een succesvolle afronding en implementatie van de restpunten in de beheerorganisatie. Je bent vertrouwd met de inpassing van een dergelijk complex project in de politiek/bestuurlijke context.Wat ga je doen?• Als programmamanager geef je sturing aan en ben je verantwoordelijk voor de succesvolle implementatie van de restpunten van de Uithoflijn en de Uithoflijn gerelateerde projecten. Hiermee opereer je op het snijvlak tussen de projectorganisatie Uithoflijn, OV-exploitatie en OV-beheerorganisatie. Je borgt ieders belangen en zorgt voor een goede voorbereiding, afstemming en besluitvorming. Dit doe je in nauwe samenwerking met diverse stakeholders.• Je bent resultaatsverantwoordelijk voor de implementatie van de restpunten van de Uithoflijn in de beheerorganisatie.• Je stemt dagelijks af met vertegenwoordigers van de projectorganisatie Uithoflijn, de Beheerorganisatie, OV-Exploitatie, vervoerder en mede-opdrachtgever gemeente Utrecht.• Namens de provincie geef je sturing aan en ben je verantwoordelijk voor het aantonen van de frequentieverhoging en verlaging van de rijtijden van de Uithoflijn. In de werkgroep vertegenwoordig je de beheerorganisatie.• Namens de provincie geef je sturing aan en ben je verantwoordelijk voor de coördinatie en planning van de diverse testactiviteiten vanuit diverse projecten en de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden aan de Uithoflijn.• Je bent verantwoordelijk voor de hele procesgang rondom de dechargeverlening van de projectorganisatie Uithoflijn (gepland in 2020) en de beëindiging van de bestuursovereenkomst tussen de provincie en de gemeente Utrecht. Je bereidt alle stappen hiertoe zorgvuldig voor en draagt zorg voor besluitvorming in de Directieraad en Stuurgroep.• Je bent verantwoordelijk voor het afsluiten van de beheerovereenkomsten voor het dagelijks beheer en het groot onderhoud tussen de provincie en de gemeente Utrecht.• Je bent verantwoordelijk voor het verwerken van de beheerafspraken en de financiële vertaling daarvan in de Nota Kapitaalgoederen van de provincie.• Je geeft sturing aan de ontwikkeling van een gedragen dashboard die de performances van zowel de nieuwe Uithoflijn als de bestaande SUNIJ-lijn meet.• Je ondersteunt de opdrachtgever van de opgave “Ontvangst Uithoflijn” bij diverse activiteiten.Aanvraag eisen :Je hebt WO- werk- en denkniveau verkregen door opleiding of werkervaringJe hebt minimaal 8 jaar werkervaring.je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met beheer & onderhoud van OV organisaties (van railinfrastructuur en materieel)Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring met lightrailsystemen in de afgelopen 10 jaarJe hebt minimaal 3 jaar binnen de afgelopen 10 jaar werkervaring als eindverantwoordelijk project- of programmamanagerjouw bijdrage heeft aantoonbaar bij minimaal 1 project / programma geleid tot het succesvol afronden van de opdracht (waarbij het gerealiseerde is overgedragen aan beheerorganisatie en een project / programma decharge heeft gekregen)Werkervaring als eindverantwoordelijk project- of programma-manager van een spoor of light rail opgave met een minimale financiële omvang van € 15 miljoen.Keuzemogelijkheden• 8 jaar of meer (100 Punten)• > 4 en < 8 jaar (50 Punten)Werkervaring waarbij jouw bijdrage van wezenlijk belang was voor het succesvol afronden van een project- of programmaopdracht (inclusief afwikkelen restpunten, overdracht aan beheerorganisatie en decharge verkrijgen)Keuzemogelijkheden• 3 projecten / programma’s of meer (100 Punten)• 2 projecten / programma’s (50 Punten)Werkervaring binnen een omgeving gericht op asset managementKeuzemogelijkheden• 10 jaar of meer (100 Punten)• > 6 en < 10 jaar (50 Punten)Werkervaring waarbij onderdeel van je rol was het faciliteren van bestuurlijke besluitvorming in een politieke/overheidsomgevingKeuzemogelijkheden• 5 jaar of meer (100 Punten)• > 3 en < 5 jaar (50 Punten)Werkervaring binnen werkveld van beheer & onderhoud van OV organisaties (railinfrastructuur en materieel) en lightrail.Keuzemogelijkheden• 10 jaar of meer (100 Punten)• > 6 en < 10 jaar (50 Punten)Aanvraag sluit op 28-1-om 10:00Alleen als uw werkervaring overeenkomt met de aanvraag, ontvangen wij graag uw:- CV (word-document), maximaal 5 pagina's en geen logo;- Motivatie;- 2 referenties van een van de laatste relevante opdrachten (referenties worden pas na toestemming gebeld);- Uurtarief (indicatie);- Beschikbaarheid en geboekte vakanties;- Onder vermelding van vacaturenummer: 14013(goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift).U kunt uw gegevens sturen naar john@hercor.nl of bellen: 0174-235150.HerCor BV, Hoek van Holland. John van Herp 0174-235150 john@hercor.nl of klik direct hieronder op de knop Reageren
ictbaneninnederland.nl vacatures
Projectmanager Gebiedsontwikkeling - Delft 1 week
HERCOR BV Voor een eindklant zijn wij op zoek naar een Projectmanager GebiedsontwikkelingStartdatum: 1-2-2020Einddatum: 1-2-2023Uren per week: 24 a 36Locatie: DelftIntake: 27-1-tussen 12:00 en 15:00 uurJe gaat aan de slag op de afdeling Programma’s en Projecten, de opdrachtnemer van tientallen complexe projecten, processen en programma’s uit het sociale en het ruimtelijke domein. In deze open en uitdagende werkomgeving is de afdeling Programma’s en Projecten je thuisbasis. Van daaruit worden grote externe en interne projecten, processen en programma’s gemanaged zoals Nieuw Delft, de Schieoevers en de Buitenhof.Als senior projectmanager gebiedsontwikkeling geef je sturing op een professionele en creatieve manier aan de (her)ontwikkeling van diverse locaties. Naast de verantwoording van de middelen en resultaten, stuur je als senior projectmanager ook de interne organisatie aan, voer je de onderhandelingen met de marktpartijen en breng je spelers met diverse belangen bij elkaar.Daarnaast adviseer je de ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever en regisseer je het bestuurlijke besluitvormingsproces. Dit alles om een integrale planvorming tot stand te laten komen en bestuurlijk te borgen. In jouw projecten ben je zelfstandig en functioneer je als centraal aanspreekpunt. Je bent de spil in het project.Aanvraag eisen :Afgeronde relevante academische opleiding bouwkundige, civiele techniek, ruimtelijke ordening of vergelijkbaar.;Minimaal (7 ) jaar aantoonbare werkervaring als projectmanager waarbij je verantwoordelijk bent geweest voor binnenstedelijke gebiedsontwikkelingsprojecten, in de afgelopen tien (10) jaar.Minimaal (7 ) jaar aantoonbare werkervaring als projectmanager bij of in opdracht van een overheidsorganisatie in de afgelopen tien (10) jaar.Je bent een daadkrachtige academicus met een goed gevoel voor bestuurlijke, politieke en sociale verhoudingen;je bent in staat mensen te motiveren om samen resultaten te behalen;Met jouw heldere communicatiestijl en overtuigingskracht krijg je op elk niveau partijen op één lijn: intern en extern. Of het nu gaat om een concreet project of om een complex proces;Je kunt goed samenwerken en bent een teamspeler;Je kunt goed schakelen tussen belangen van verschillende partners;Probleemanalyse is een van je sterke punten;Je bent klant- en servicegericht;Je bent resultaatgericht en een stevige gesprekspartner met overtuigingskracht;Je hebt goede communicatieve vaardigheden;Je hebt goede onderhandelingsvaardighedenMotivatiebrief waarin de kandidaat in ieder geval in gaat op:a. De kennis en expertise (motivatie waarom aan de eisen wordt voldaan en wat de aanvullende capaciteiten zijn van de kandidaat voor deze functie);b. De competenties(motivatie waarom aan de eisen wordt voldaan en wat de aanvullende competenties zijn van de kandidaat voor deze functie);c. Waarom hij/zij geschikt is voor deze opdracht;d. De motivatie om mee te doen aan deze specifieke aanvraag.Aanvraag sluit op 22-1-om 15:30Alleen als uw werkervaring overeenkomt met de aanvraag, ontvangen wij graag uw:- CV (word-document), maximaal 5 pagina's en geen logo;- Motivatie;- 2 referenties van een van de laatste relevante opdrachten (referenties worden pas na toestemming gebeld);- Uurtarief (indicatie);- Beschikbaarheid en geboekte vakanties;- Onder vermelding van vacaturenummer: 14011(goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift).U kunt uw gegevens sturen naar john@hercor.nl of bellen: 0174-235150.HerCor BV, Hoek van Holland. John van Herp 0174-235150 john@hercor.nl of klik direct hieronder op de knop Reageren
ictbaneninnederland.nl vacatures
ETL Testanalist, Zwolle 1 week
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT29930 Omgeving: Zwolle Startdatum: 13 april (let op; screeningsperiode van ca. 6-15 weken voorafgaand) Einddatum: 31 december 2020 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: Week 6 Slu...
ictbaneninnederland.nl vacatures
Technisch Specialist Informatieanalist, Driebergen 1 week
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Technisch Specialist Informatieanalist. Omschrijving opdracht: De politie kent meerdere operationele systemen met daarin real-time en historische data. Als informatieanalist binnen een scrumteam is jou...
ictbaneninnederland.nl vacatures
DevOps Engineer/Cloud DevOps Engineer, Netherlands 1 week
DevOps Engineer/Cloud DevOps Engineer My client is one of the largest banks in the Netherlands, looking for a DevOps Engineer/ CICD/ Cloud DevOps Engineer to join their team on a long-term contract. You would be working wit...
ictbaneninnederland.nl vacatures
Beheerder SIA Sr., Maasland 1 week
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT29928 Omgeving: Maasland Startdatum: z.s.m. Duur: 12 maanden Optie op verlenging: Ja 3x 12 maanden Aantal uur per week: 32 Intakegesprek: Nog niet bekend Sluitingsdatum: Vrijdag 17 januari om 13.00 uur. Re...
ictbaneninnederland.nl vacatures
Projectleider Evenementen Vrouwelijk Ondernemerschap, Den Haag 1 week
Voor Ministerie van Economische Zaken zijn wij op zoek naar een Projectleider Evenementen Vrouwelijk Ondernemerschap. Omschrijving opdracht: Ben jij die ervaren projectleider met affiniteit met (vrouwelijk) ondernemerschap die het leuk vindt om met vers...
ictbaneninnederland.nl vacatures
Senior Tester ECM, Utrecht 1 week
Voor onze opdrachtgever in Woerden /Utrecht zijn we op zoek naar een Senior Tester ECM. Startdatum: 5 februari Einddatum: 1 jaar met optie op verlenging Inzet: 40 uur per week Richttarief: €70 OPDRACHT De Kamer van Koophandel is een moderne...
ictbaneninnederland.nl vacatures

Technisch Specialist Informatieanalist, Driebergen 1 week
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT29924 Omgeving: Driebergen Startdatum: 4 mei 2020 (let op screening van 6 tot 15 weken voorafgaand) Einddatum: 31 december 2020 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: week 5 Sluitin...
ictbaneninnederland.nl vacatures
Technisch beheerder Mules ESB 1 week
Opdracht voor Technisch beheerder Mules ESB in Den Haag voor Zelfstandig Professional. Meer info op headfirst.select.hr.
ictbaneninnederland.nl vacatures
Maximo Specialist, Amsterdam 1 week
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT29922 Omgeving: Amsterdam Startdatum: z.s.m. Duur: 12 maanden Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: Donderdag 30 januari tussen 10:30 en 12:30 uur Sluitingsdatum: Woensdag 22 janua...
ictbaneninnederland.nl vacatures
Senior Linux Beheerder, Maasland 1 week
Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Senior Linux Beheerder. Omschrijving opdracht: De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een productiecluster van de afdeling Infrastructuur & Services (I&S), organisatorisch ondergebracht in he...
ictbaneninnederland.nl vacatures
Informatie Adviseur / Informatiemanager, 1 week
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT29921 Omgeving: Nieuwegein Startdatum: 1 februari 2020 Duur: 6 maanden Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: 23 januari 2020 tussen 09.00 uur tot 12.00 uur Sluitingsdatum: vrijdag ...
it-contracts vacatures
Informatie Adviseur / Informatiemanager, 1 week
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT29921 Omgeving: Nieuwegein Startdatum: 1 februari 2020 Duur: 6 maanden Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: 23 januari 2020 tussen 09.00 uur tot 12.00 uur Sluitingsdatum: vrijdag ...
ictbaneninnederland.nl vacatures
Functioneel Applicatiebeheerder, Den Bosch 1 week
Voor Omgevingsdienst Brabant Noord zijn wij op zoek naar een Functioneel Applicatiebeheerder. Omschrijving opdracht: De Omgevingsdienst Brabant Noord zijn uitvoeringsexperts als het gaat om vergunningverlening, toezicht en handhaving in de fysieke leefo...
ictbaneninnederland.nl vacatures
IT Security Specialist, Amsterdam 1 week
Referentienummer: BTIT29919 Omgeving: Amsterdam Startdatum: z.s.m. Duur: 6 maanden Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 38 Intakegesprek: Nog niet bekend Sluitingsdatum: Maandag 20 januari om 9.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe...
ictbaneninnederland.nl vacatures
Technisch Specialist Applicatieontwikkeling Python, Driebergen 1 week
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT29920 Omgeving: Driebergen Startdatum: 4 mei 2020 (let op screening van 6 tot 15 weken voorafgaand) Einddatum: 31 december 2020 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: week 5 Sluitin...
ictbaneninnederland.nl vacatures

Tester ECM, Sr., Woerden 1 week
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT29918 Omgeving: Woerden/Utrecht Startdatum: z.s.m. Duur: 12 maanden Optie op verlenging: Ja, 2x 12 maanden Aantal uur per week: 40 Intakegesprek: Woensdag 29 januari tussen 10.00 en 16.00 uur Sluitingsdatu...
ictbaneninnederland.nl vacatures
Technisch beheerder Mules ESB, Den Haag 1 week
Vanaf 1-1-2020 start het CAK met de uitvoering van gewijzigde wetgeving op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Het CAK heeft hiervoor een nieuw systeemlandschap ontwikkeld, waarbinnen een centrale positie wordt ingenomen door APIs op het MuleESB platf...
ictbaneninnederland.nl vacatures
IV Expert-Business Analist, Utrecht 1 week
Referentienummer: BTIT29917 Omgeving: Utrecht Startdatum: 20 april 2020 (let op; screeningsperiode van ca. 6-15 weken voorafgaand) Duur / Einddatum: 31 december 2020 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: Week 6/7 Sluitingsda...
ictbaneninnederland.nl vacatures
ICT Helpdeskmedewerker / (Medior) Support in omgeving Amersfoort 1 week
Neomax - Amersfoort, Utrecht - Functieomschrijving Neomax is op zoek naar een skilled support- en helpdeskmedewerker waarbij je ook het potentieel hebt om te worden betrokken bij een aantal projecten. Het gaat...
ictbaneninnederland.nl vacatures
Scrum Master 1 week
Yacht - Utrecht - Onze opdrachtgever is Hogeschool Utrecht: www.hu.nl Voor Hogeschool Utrecht zijn we op zoek naar twee Scrum Masters (2 x 0,8 fte). De Scrum Master is een dienend leider voor het Sc...
ictbaneninnederland.nl vacatures
Scrum Master 1 week
Yacht - Amsterdam, Noord-Holland - ABN AMRO Bank N.V. Binnen grid Apps & Digital Innovations zoeken wij een Scrum Master voor één team. Wij zijn als grid verantwoordelijk voor Mobiel Bankieren, Grip, Kendu en natuur...
ictbaneninnederland.nl vacatures
Modelleur bouwkunde / Autocad Tekenaar / Retail tekenaaar / Installatie tekenaar 1 week
Meinselect B.V. - Tilburg, Noord-Brabant - Technische Tekenaar (bouw & interieur) Over deze vacature Met jouw ervaring heb jij in deze markt natuurlijk de keuze uit heel veel leuke jobs. Waarom dan toch solliciteren op de...
ictbaneninnederland.nl vacatures
Junior Java Developer / DevOps / Cloud / Financiële Sector 1 week
iSense ICT Professionals - Amsterdam, Noord-Holland - Functieomschrijving Wil jij graag aan de slag als Java Developer? Heb jij affiniteit met de financiële branche? Wil jij systemen ontwikkelen die een grote impact hebben en binnen d...
ictbaneninnederland.nl vacatures
Java Developer 1 week
Yacht - Diemen, Noord-Holland - Als Java developer SOA suite bij Randstad Groep IT betekent werken impact hebben. Als IT-professional bij een van de grootste uitzendorganisaties ter wereld help je mee om de werke...
ictbaneninnederland.nl vacatures

PHP developer met Symfony en Drupal, Amsterdam 1 week
CareerValue - Amsterdam, Noord-Holland - Functieomschrijving Je komt te werken aan PHP projecten, voornamelijk met Symfony Framework en Drupal CMS. Je team bestaat uit een 5 tal andere PHP en Front-end developers en samen...
ictbaneninnederland.nl vacatures
ICT Support medewerker, Leeuwarden 1 week
Royal Vriesco | A House of Happiness - Leeuwarden, Friesland - Functieomschrijving Voor onze ICT afdeling zijn wij op zoek naar een betrokken ICT Support medewerker. Wij zijn een platte organisatie waar veel In House gebeurt. Je gaat deel ui...
ictbaneninnederland.nl vacatures
ICT Servicedesk Medewerker/Helpdesk Medewerker/ Support Medewerker - Amsterdam - Junior 1 week
InWork BV - Amsterdam, Noord-Holland - Functieomschrijving ICT servicedesk medewerker met doorgroeimogelijkheden! Als servicedeskmedewerker ben jij het aanspreekpunt van de klant. Je bent verantwoordelijk voor het beh...
ictbaneninnederland.nl vacatures
Oracle BI Consultant gezocht voor internationale projecten, Rotterdam 1 week
CareerValue - Rotterdam, Zuid-Holland - Functieomschrijving In een hecht team werk je samen aan zowel binnenlandse- als buitenlandse projecten waarbij je zo nu en dan op bezoek gaat bij jouw klant in het buitenland. Wann...
ictbaneninnederland.nl vacatures
IV Expert-Business Analist, Utrecht 1 week
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een IV Expert-Business Analist. Omschrijving opdracht: De Dienst Informatiemanagement van de Nationale Politie voeren verschillende taken uit, waaronder functioneel beheer, advisering, relatie- en service ...
ictbaneninnederland.nl vacatures

Pagina's