Vacatures

7306 vacatures gevonden
Senior Security Engineer Checkpoint, Hilversum 1 week
Als Senior Security Engineer werk je in een relatief klein team (10 man) aan de security van de interne netwerken, firewalls en wireless/mobile/telecom datastromen. Je rapporteert aan de IT Manager, je bent een vraagbaak voor collegae en je hebt veelvuldig...
it-contracts vacatures
Back-end Developer Engineer DataPunt Sr. (2fte), Amsterdam 1 week
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT25963 Omgeving: Amsterdam Startdatum: z.s.m. Duur: 12 maanden Optie op verlenging: Ja, 12 maanden Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: Nog niet bekend. Sluitingsdatum: maandag 20 mei om 09.00 uur. Reacti...
ictbaneninnederland.nl vacatures
Testautomatiseerder , Utrecht 1 week
Voor de Nederlandse Spoorwegen zijn wij op zoek naar een Testautomatiseerder . Omschrijving opdracht: IT zit in het hart van de NS. Zonder IT rijden er geen treinen meer, kunnen we geen reisinformatie geven en zelfs geen kopjes koffie meer verkopen. Om ...
ictbaneninnederland.nl vacatures
Applicatie Lifecycle Manager, Amsterdam 1 week
Met meer dan 6000 medewerkers en kantoren over de hele wereld zijn wij een zeer toonaangevende organisatie op het gebied van audit, fiscaliteit, consulting, financiële adviesdiensten en risicodiensten. Innovatie en initiatief zijn bij ons de basis. Wij zij...
ictbaneninnederland.nl vacatures
Applicatie Lifecycle Manager, Amsterdam 1 week
Met meer dan 6000 medewerkers en kantoren over de hele wereld zijn wij een zeer toonaangevende organisatie op het gebied van audit, fiscaliteit, consulting, financiële adviesdiensten en risicodiensten. Innovatie en initiatief zijn bij ons de basis. Wij zij...
it-contracts vacatures
Application Support Specialist, Hilversum 1 week
Wij zijn een internationaal provider van televisie- en mediaproducties. Daarnaast zijn wij ook betrokken bij het faciliteren van de productie van nieuwe content. Dankzij onze ervaring hebben wij de professionaliteit passende bij een grote wereldspeler. Onze...
ictbaneninnederland.nl vacatures
Forcepoint Checkpoint F5 Engineer, Utrecht/ meerdere locaties 1 week
Wij zijn met spoed op zoek naar twee Forcepoint Checkpoint F5 Engineers voor projecten op meerdere locaties in Nederland. Wij zijn een toonaangevend Security bedrijf dat zich voornamelijk richt op netwerken en de security daarvan. Omdat wij meerdere interes...
ictbaneninnederland.nl vacatures
Outsystems Ontwikkelaar, Gooi en omstreken 1 week
Vacant: Per direct Startdatum: zo snel mogelijk Locatie: Gooi en omstreken Aanstelling: Werving en Selectie Salaris: Marktconform Branche: IT Uren per week 32/40 Wij zijn een vooruitstrevende organisatie, die staat voor openheid, vakbekwaamheid en ...
ictbaneninnederland.nl vacatures
Programmamanager Omgevingswet, Baarn 1 week
Voor Gemeente Baarn zijn wij op zoek naar een Programmamanager Omgevingswet. Omschrijving opdrachtgever: Bij de gemeente Baarn zijn ruim 150 medewerkers in dienst. Om onze ambities verder te verwezenlijken hebben we enthousiaste mensen nodig die bijdra...
ictbaneninnederland.nl vacatures

Programmamanager Omgevingswet, Baarn 1 week
Voor Gemeente Baarn zijn wij op zoek naar een Programmamanager Omgevingswet. Omschrijving opdrachtgever: Bij de gemeente Baarn zijn ruim 150 medewerkers in dienst. Om onze ambities verder te verwezenlijken hebben we enthousiaste mensen nodig die bijdra...
it-contracts vacatures
Applicatiebeheerder, Hilversum 1 week
Wij zijn een vooruitstrevende organisatie, die staat voor openheid, vakbekwaamheid en ambitie. Met onze financiële producten bieden wij onze klanten een zorgeloze toekomst. Wij werken actief aan de vernieuwing en verbetering van onze producten en applicati...
ictbaneninnederland.nl vacatures
Projectleider ontzorgen Inburgeringsplichtigen & coördinatie deelprojectleiders, Amsterdam 1 week
Voor Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Projectleider ontzorgen Inburgeringsplichtigen & coördinatie deelprojectleiders. Gemeentelijke organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven ...
ictbaneninnederland.nl vacatures
Projectleider ontzorgen Inburgeringsplichtigen & coördinatie deelprojectleiders, Amsterdam 1 week
Voor Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Projectleider ontzorgen Inburgeringsplichtigen & coördinatie deelprojectleiders. Gemeentelijke organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven ...
it-contracts vacatures
Security Consultant, Arnhem 1 week
Voor een eindklant van Harvey Nash in Hilversum, Arnhem en Delft zijn we op zoek naar een Security Consultant.Het eerste aanspreekpunt en contactpersoon voor klanten;Het u...
ictbaneninnederland.nl vacatures
Senior Back-end Developer (Python/Golang) (QR6663), Amsterdam 1 week
Functie: Senior Back-end Developer (Python/Golang) (QR6663) Start: 27-5-2019, 36 uur per week Periode: 12 mnd+ Omgeving: Amsterdam Omschrijving: Voor onze klant in Amsterdam zijn wij op zoek naar een Senior Back-end Developer (Python/Golang) Data...
ictbaneninnederland.nl vacatures
Solution Architect, Apeldoorn 1 week
De Solution Architect geeft vorm aan de door de business gedefinieerde bedrijfsbehoeften en ontwerpt daarbij passende ICT-oplossingen. Het gaat in deze aanvraag om een Solution architect voor het gebied Inning van de Belastingdienst. De Solution architec...
ictbaneninnederland.nl vacatures
Technisch Projectleider Office365 24-32 u p/w, Eindhoven 1 week
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT25955 Omgeving: Eindhoven Startdatum: 1 juni 2019 Einddatum: 6 maanden Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 24-32 Intakegesprek: woensdag 29 mei 2019. Sluitingsdatum: donderdag 23 mei om 13.00 uur...
ictbaneninnederland.nl vacatures
Technisch Projectleider Office365 24-32 u p/w, Eindhoven 1 week
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT25955 Omgeving: Eindhoven Startdatum: 1 juni 2019 Einddatum: 6 maanden Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 24-32 Intakegesprek: woensdag 29 mei 2019. Sluitingsdatum: donderdag 23 mei om 13.00 uur...
it-contracts vacatures

2de Lijn Beheerder 1 week
Opdracht voor 2de Lijn Beheerder in Den Haag voor Zelfstandig Professional. Meer info op select.headfirst.nl.
ictbaneninnederland.nl vacatures
Toezichthouder Asbest, Leeuwarden 1 week
Voor de Gemeente Leeuwarden zijn we op zoek naar een Toezichthouder asbest Startdatum: 3-6-2019 Einddatum: 3-9-2019 met optie op verlenging Inzet: 36 uren per week OPDRACHT De RUD Fryslân, de Fryske Ut...
ictbaneninnederland.nl vacatures
ITIL Procesbeheerder - Amsterdam 1 week
HerCor BV Voor een eindklant zijn wij op zoek naar een ITIL ProcesbeheerderStartdatum: 10-6-2019Einddatum: 31-12-2019Uren per week: 40Locatie: Amsterdam ZOZin is een advies- en uitvoeringsorganisatie op het gebied van deZorgverzekeringswet en de Wet langdurige Zorg.Zin heeft een belangrijk aandeel in het verbeteren van de kwaliteit,toegankelijkheid en betaalbaarheid van de Nederlandse gezondheidszorg. Dit aandeel levertZin onder meer door te adviseren over de samenstelling van het basispakket,de verbetering van de kwaliteit van zorg te stimuleren, het middels publiekelijk toegankelijkewebsites beschikbaar stellen van informatie over de kwaliteit van zorg in Nederland, het uitvoerenvan de risicoverevening en het beheren van de verschillende fondsen.Team Businessapplicaties, Informatiebeleid & Architectuur (BIA)Team BIA is binnen het Zin onderdeel van de afdeling Informatiemanagement, en isverantwoordelijk voor drie aandachtsgebieden:ontwikkeling en het beheer van alle applicaties binnen het applicatieportfolio;informatiemanagement;beheer en uitbouwen van de enterprise architectuur.Het team zorgt dat alle applicaties goed functioneren en aansluiten op de behoeften vanmedewerkers. Hierbij wordt een brug geslagen tussen de uitvoeringsorganisatie enautomatisering, en stuurt BIA interne teams en leveranciers aan. Buiten het beheer vancommercial off-the-shelf applicaties ontwikkelt en beheert BIA ook websites die voor hetZorginstituut worden ingezet. Alle kaders ten aanzien van de IT-omgeving zijn vastgelegd inde enterprise architectuur van het Zorginstituut.DoelTeam BIA is een professionaliseringslag aan het doorvoeren op het gebied van de toepassingvan servicemanagement. Dit vertaalt zich op hoofdlijnen in het aanpassen van de huidige ITILprocessenen het opzetten van een meerdere nieuwe ITIL-processen door een ITIL expert. Hetdoel is om in 2020 een achttal ITIL processen te hebben geïntroduceerd.Team BIA heeft momenteel één junior ITIL-procesbeheerder in dienst, en één medior ITILprocesbeheerdermet ambities om door te groeien tot senior niveau. Het Zorginstituut wil eensenior ITIL-procesbeheerder aantrekken voor het beheer van de ITIL-processen, het coachenvan de twee ITIL-procesbeheerders, en het ondersteunen van de ITIL-expert. Benadrukt moetworden dat de ITIL-expert de leiding heeft over het opzetten van de processen, en de prioriteitvan de senior ITIL-procesbeheerder ligt bij de beheertaken en de coaching van de interneprocesbeheerders.Omschrijving van opdrachtEindverantwoordelijk voor het beheer van de ITIL-processen zijn de ITIL-proceseigenaren. Vande senior ITIL-procesbeheerder wordt verwacht een hecht team te vormen met de overigetwee ITIL-procesbeheerders, en verantwoordelijkheid te nemen voor het resultaat van dewerkzaamheden van de junior en medior ITIL-procesbeheerders.Verantwoordelijkheden:1. beheer uitvoeren over de ITIL processen;2. coachen junior en medior ITIL procesbeheerders;3. afstemmen over coördinatie en planning van de procesactiviteiten met deproceseigenaren en de ITIL-expert;4. onderhandelen over nieuwe diensten en gewenste dienstenniveaus;5. (K)PI’s van de processen meten;6. rapporteren over de prestaties van de processen richting stakeholders;7. verbetermogelijkheden identificeren en vastleggen in het CSI-register en besprekenmet de stakeholders;8. verbeteringen in de procesimplementatie afstemmen en doorvoeren.Aanvraag eisen :afgeronde hbo of wo opleiding;ITIL v3 2011 Foundation gecertificeerd;ervaring in het beheer van het proces service portfolio management;ervaring in het beheer van het proces service catalogue management;ervaring in het beheer van het proces service level management;ervaring in het beheer van het proces supplier management;minimaal 3 jaar ervaring in het beheer van het proces change management;minimaal 3 jaar ervaring in het beheer van het proces incident management;ervaring in het beheer van het proces access management;ervaring in het beheer van het proces service asset & configuration management.De kandidaat heeft tussen de 5 en 6 jaar aantoonbaar ervaring in het beheer van het proces service portfolio management.De kandidaat heeft tussen de 5 en 6 jaar aantoonbaar ervaring in het beheer van het proces service catalogue management.De kandidaat heeft tussen de 5 en 6 jaar aantoonbaar ervaring in het beheer van het proces service level management.De kandidaat heeft tussen de 5 en 6 jaar aantoonbaar ervaring in het beheer van het proces supplier management.De kandidaat heeft tussen de 5 en 6 jaar aantoonbaar ervaring in het beheer van het proces access management.De kandidaat heeft tussen de 5 en 6 jaar aantoonbaar ervaring in het beheer van het proces service asset & configuration management.De kandidaat heeft tussen de 5 en 6 jaar aantoonbaar ervaring in het beheer van het proces change management.De kandidaat heeft tussen de 5 en 6 jaar aantoonbaar ervaring in het beheer van het proces incident management.Behaalde certificaten:ITIL Expert.3 of meer intermediate certificaten.Of tussen de 1 en 3 intermediate certificaten.Aanvraag sluit op 23-5-om 14:00 uurAlleen als uw werkervaring overeenkomt met de aanvraag, ontvangen wij graag uw:- CV (word-document), maximaal 5 pagina's en geen logo;- Motivatie;- 2 referenties van een van de laatste relevante opdrachten (referenties worden pas na toestemming gebeld);- Uurtarief (indicatie);- Beschikbaarheid en geboekte vakanties;- Onder vermelding van vacaturenummer: 1005(goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift).U kunt uw gegevens sturen naar [email protected] of bellen: 0174-235150.HerCor BV, Hoek van Holland. John van Herp 0174-235150 [email protected] of klik direct hieronder op de knop Reageren
ictbaneninnederland.nl vacatures
Tester - Amsterdam 1 week
HerCor BV Voor een eindklant zijn wij op zoek naar een TesterStartdatum: 10-6-2019Einddatum: 30-9-2019Optie: in overlegUren per week: 40Locatie: Amsterdam ZOZinis een advies- en uitvoeringsorganisatie op het gebied van de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige Zorg.Zin heeft een belangrijk aandeel in het verbeteren van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de Nederlandse gezondheidszorg. Dit aandeel levert Zin onder meer door te adviseren over de samenstelling van het basispakket, de verbetering van de kwaliteit van zorg te stimuleren, het middels publiekelijk toegankelijke websites beschikbaar stellen van informatie over de kwaliteit van zorg in Nederland, het uitvoeren van de risicoverevening en het beheren van de verschillende fondsen.Team Businessapplicaties, Informatiebeleid & Architectuur (BIA)Team BIA is binnen het Zorginstituut onderdeel van de afdeling Informatiemanagement, en is verantwoordelijk voor drie aandachtsgebieden:• ontwikkeling en het beheer van alle applicaties binnen het applicatieportfolio;• informatiemanagement;• beheer en uitbouwen van de enterprise architectuur.Het team zorgt dat alle applicaties goed functioneren en aansluiten op de behoeften van medewerkers. Hierbij wordt een brug geslagen tussen de uitvoeringsorganisatie en automatisering, en stuurt BIA interne teams en leveranciers aan. Buiten het beheer van commercial off-the-shelf applicaties ontwikkelt en beheert BIA ook websites die voor het Zorginstituut worden ingezet. Alle kaders ten aanzien van de IT-omgeving zijn vastgelegd in de enterprise architectuur van het Zorginstituut.DoelTeam BIA draagt bij aan een omvangrijk programma van meerdere onderling samenhangende projecten. De wijzigingen die vanuit dit programma worden doorgevoerd raken alle applicaties in het applicatieportfolio. De testmanager van BIA is verantwoordelijk voor het opzetten van een uniforme manier van testen, en samen met het team verantwoordelijk voor het opzetten van de benodigde testscripts.Omschrijving van opdrachtAls onderdeel van het hierboven omschreven programma dient een grote verscheidenheid aan testactiviteiten te worden uitgevoerd. Veruit het grootste deel van de testactiviteiten heeft betrekking op het testen van applicaties naar aanleiding van upgrades van het server én client platform waar de applicaties op draaien. De resterende testactiviteiten gaan in op het testen van nieuwe/gewijzigde IT-beheerprocessen in de servicemanagement applicatie van Zorginstituut Nederland. Als laatste is de tester verantwoordelijk voor de ondersteuning van de testmanager op het gebied van administratieve werkzaamheden.Verantwoordelijkheden:functionele applicatie beheerders (FAB) helpen met het maken van test cases ter behoeve van de functionele applicatie tests (FAT);gebruikers helpen met het opstellen van acceptatiecriteria (samen met FAB) ter behoeve van de gebruikers applicatie tests (GAT);bevindingen noteren en proactief zorgen dat deze opgelost worden. Langs FAT/GAT testers lopen wanneer bevindingen niet duidelijk zijn of wanneer ze kunnen hertesten;organiseren van het bevindingen overleg met oplospartijen, en zorgen dat bevindingen zo snel mogelijk opgelost worden;noteren welke applicaties OK getest zijn in de FAT/GAT;voortgang rapporteren naar de testmanager.Aanvraag eisen :Uit het CV en aangeleverde motivatiebrief blijkt minimaal dat de aangeboden kandidaat aantoonbaar (middels opleidingen, cursussen, werkervaring, voorbeeldprojecten) beschikt over:minimaal 4 jaar ervaring met het opzetten en uitvoeren van test cases;minimaal 4 jaar ervaring met de uitvoering van functionele acceptatie tests;minimaal 4 jaar ervaring met de uitvoering van gebruikers acceptatie tests met mensen zonder een testachtergrond; gevorderden kennis van Excel.TMap of ISTQB foundation gecertificeerd;De kandidaat heeft 4 a 5 jaar kennis van Jira.De kandidaat heft ervaring binnen de overheid;De kandidaat is flexibel, communicatief en analytisch;kwaliteitsgericht; resultaatgericht.Aanvraag sluit op 23-5-om 14:00 uurAlleen als uw werkervaring overeenkomt met de aanvraag, ontvangen wij graag uw:- CV (word-document), maximaal 5 pagina's en geen logo;- Motivatie;- 2 referenties van een van de laatste relevante opdrachten (referenties worden pas na toestemming gebeld);- Uurtarief (indicatie);- Beschikbaarheid en geboekte vakanties;- Onder vermelding van vacaturenummer: 10052(goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift).U kunt uw gegevens sturen naar [email protected] of bellen: 0174-235150.HerCor BV, Hoek van Holland. John van Herp 0174-235150 [email protected] of klik direct hieronder op de knop Reageren
ictbaneninnederland.nl vacatures
Medewerker functioneel beheer (22 uur) 1 week
Gemeente Elburg. Samen verantwoordelijk voor een leefbare samenleving. Elburg is een veelzijdige en goed bereikbare gemeente aan het Veluwemeer met historie, natuurschoon en recreatie. De gemeente Elburg wil voor haar 23.000 inwoners een doelmatige en dienstverlenende instelling zijn en voor haar ruim 200 medewerkers een aantrekkelijke werkgever. De organisatie van de gemeente Elburg bestaat uit een directeur en vier domeinen die proces- en vraaggericht werken op basis van vooraf bepaalde ..
ictbaneninnederland.nl vacatures
Change Manager 1 week
Opdracht voor Change Manager in Eindhoven voor Zelfstandig Professional. Meer info op select.headfirst.nl.
ictbaneninnederland.nl vacatures
Applicatieontwikkelaar (Senior) 1 week
Opdracht voor Applicatieontwikkelaar (Senior) in Utrecht voor Zelfstandig Professional. Meer info op select.headfirst.nl.
ictbaneninnederland.nl vacatures
Productmanager 1 week
Opdracht voor Productmanager in Utrecht voor Zelfstandig Professional. Meer info op select.headfirst.nl.
ictbaneninnederland.nl vacatures
Productmanager 1 week
Opdracht voor Productmanager in Utrecht voor Zelfstandig Professional. Meer info op select.headfirst.nl.
ictbaneninnederland.nl vacatures

2e Lijn Beheerder, Den Haag 1 week
De gezochte 2e lijn beheerder maakt deel uit van het Cloud Werkplek Beheer team en is mede verantwoordelijk voor het oplossen van 2e lijn incidenten, analyseren en/of uitvoeren van 2e lijn problemen en 2e lijn wijzigingen. Dit ten behoeve van de Cloud We...
ictbaneninnederland.nl vacatures
Business Developer 27 u p/w, Oldebroek 1 week
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT25950 Omgeving: Oldebroek Startdatum: 22 mei 2019 Einddatum: 1 januari 2021 Optie op verlenging: Ja, 3x 6 maanden Aantal uur per week: 27 (niet op vrijdag) Intakegesprek: week 21. Sluitingsdatum: donderdag...
ictbaneninnederland.nl vacatures
Business Developer 27 u p/w, Oldebroek 1 week
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT25950 Omgeving: Oldebroek Startdatum: 22 mei 2019 Einddatum: 1 januari 2021 Optie op verlenging: Ja, 3x 6 maanden Aantal uur per week: 27 (niet op vrijdag) Intakegesprek: week 21. Sluitingsdatum: donderdag...
it-contracts vacatures
Projectmanager 1 week
Opdracht voor Projectmanager in Utrecht voor Zelfstandig Professional. Meer info op select.headfirst.nl.
ictbaneninnederland.nl vacatures
Senior functioneel beheerder 1 week
Opdracht voor Senior functioneel beheerder in Den Haag voor Zelfstandig Professional. Meer info op select.headfirst.nl.
ictbaneninnederland.nl vacatures
System Engineer, Eindhoven 1 week
De System Engineer is verantwoordelijk voor het implementeren van Wijzigingen en het oplossen van Incidenten. U werkt volgens de processen die van toepassing zijn binnen organisatie. Je voert ook dagelijkse controles uit en voert (preventief) onderhoud uit ...
ictbaneninnederland.nl vacatures
Information Security Officer 2e lijn, Utrecht 1 week
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT25947 Omgeving: Utrecht Startdatum: 20 mei 2019 Einddatum: 31 augustus 2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: Nog niet bekend. Sluitingsdatum: maandag 13 mei om 13.00 uur. Reac...
ictbaneninnederland.nl vacatures
Senior Oracle Ontwikkelaar (PL/SQL) (QR6657) , Amsterdam 1 week
Functie: Senior Oracle Ontwikkelaar (PL/SQL) (QR6657) Start: 1-6-2019, 32-40 uur per week Periode: 6 mnd+ Omgeving: Amsterdam Omschrijving: Voor onze klant in de omgeving Amsterdam zijn wij op zoek naar een Senior Oracle Ontwikkelaar (PL/SQL). ...
ictbaneninnederland.nl vacatures
Service Desk Engineer, fulltime, Gelderland 1 week
De Business Unit Rely binnen de Claranet Group is voor de locatie Barneveld op zoek naar een Service Desk Engineer (1 FTE). Rely maakt sinds 2017 onderdeel uit van de Claranet Group en is de betrouwbare partner op het gebied van IT met een specialisme in het notariaat en advocatuur. De Rely dienstverlening richt zich op online werkplekken en IT-beheer. Als Servicedesk Engineer is geen dag hetzelfde! Je geeft telefonische support aan eindgebruikers van onze klanten en bent daarmee h..
ictbaneninnederland.nl vacatures

Power Center Developer, Gouda 1 week
Voor het project OWB PowerCenter migratie Metis zoeken we een ontwikkelaar met kennis van Informatica 10.x met Dynamic Mappings én met Oracle / OWB ervaring. Het Project Metis is een migratie traject gestart om de OWB omgeving te migreren ...
ictbaneninnederland.nl vacatures
Projectleider E-depot, 's-Hertogenbosch 1 week
Voor Gemeente ‘s-Hertogenbosch zijn wij op zoek naar een Projectleider E-depot. Omschrijving opdracht: De archiefwet schrijft voor dat archief-beherende overheidsorganisaties als de Gemeente ’s-Hertogenbosch voor de opslag en het beheer van overgeb...
ictbaneninnederland.nl vacatures
Business- en informatieanalist, Bilthoven 1 week
Functieomschrijving:Voor het uitvoeren van de werkzaamheden tijdens de selectie en mogelijk de eerste stap in de implementatie zoekt het RIVM een ervaren, onafhankelijke businessanalist. Deze heeft expertise op het gebied van labprocessen, ...
ictbaneninnederland.nl vacatures
IT traineeship: Qquest TalentClass 1 week
Qquest - Gouda, Zuid-Holland - Zonder enige IT-ervaring kan jij bij ons aan de slag. Tijdens ons twee maanden durende TalentClass traject scholen wij jou om tot een ‘Young IT-professional’. Functieomschrijving...
ictbaneninnederland.nl vacatures
Software Architect Mobile Apps 1 week
ISAAC - Eindhoven, Noord-Brabant - Isaac is op zoek naar een Software Architect Mobile Apps. ISAAC stelt bedrijven in staat internettechnologie succesvol in te zetten in de bedrijfsvoering. Van kostenbesparing tot o...
ictbaneninnederland.nl vacatures
Managing Consultant IT 1 week
Itility B.V. - Eindhoven, Noord-Brabant - Ben jij een gesprekspartner op director niveau? Wil jij de klant helpen met complexe vraagstukken rondom digital transformation, om op hoog niveau tot prachtige oplossingen te kome...
ictbaneninnederland.nl vacatures
Technisch Applicatiebeheerder - Oosterhout - € 72,00 p/u 1 week
Human Source Group - Oosterhout, Noord-Brabant - Functieomschrijving Dankzij jouw opgedane werkervaring heb je een brede kennis opgebouwd van gangbare systemen als bijvoorbeeld Microsoft, RES (Ivanti), App-V, en je weet raad met ...
ictbaneninnederland.nl vacatures
Systeembeheerder/System Engineer - Badhoevedorp - Medior 1 week
Centric - Badhoevedorp, Noord-Holland - Functieomschrijving Als Cloud Specialist bij Centric werk je aan complexe migratie- en implementatietrajecten. Denk aan het migreren van een Exchange-omgeving naar Office 365, het ...
ictbaneninnederland.nl vacatures
Junior Software Engineer 1 week
YER - Nederland - Junior Software Engineer Wil jij theorie en praktijk combineren om zo een professional te worden in de branche van industriële automatisering? Heb jij een passie voor software? Lee...
ictbaneninnederland.nl vacatures

Applicatiebeheerder/Business Consultant - Almere - Junior/Medior/Senior 1 week
Centric Logistic Solutions - Almere, Flevoland - Functieomschrijving Als Logistiek Applicatie Consultant ben je in een team met 14 directe collega's verantwoordelijk voor de implementatie, verdere ontwikkeling en beheer van de Lo...
ictbaneninnederland.nl vacatures
Java developer gezocht om te werken aan educatieve, high-request software 1 week
Yacht - Amersfoort, Utrecht - Details worden besproken in persoonlijk gesprek. Bij onze opdrachtgever, gericht op onderwijs, kan je als ervaren Java developer werken aan onderscheidende ICT applicaties. Dagelij...
ictbaneninnederland.nl vacatures
Front-end Developer met .NET kennis 1 week
Experis Ciber - Eindhoven, Noord-Brabant - Functieomschrijving Als Front-end Ontwikkelaar .Net werk jij aan innovatieve vraagstukken van onze klant. Je wordt uitgedaagd om vanuit jouw creativiteit, Microsoft technologie in ...
ictbaneninnederland.nl vacatures
NET Developer Process Control Systems 1 week
Tata Steel - Velsen, Noord-Holland - Je bent verantwoordelijk voor het in stand houden, verbeteren en vernieuwen van één of meerdere Process Control applicaties.In een projectteam werk je aan het ontwikkelen van compl...
ictbaneninnederland.nl vacatures
Systeembeheerder/ System Administrator 1 week
NB-Eindhoven, Heb jij de wens om jouw ervaring op het gebied van Office 365 uit te breiden? Wat ga je doen? Samen met 15 collega’s ben jij verantwoordelijk voor het beheren van iets meer dan honderd klanten. Dit zijn omgevingen die variëren van 20 tot 200 werkplekken. Als Systeembeheerder kom je in het projecten team terecht; alle werkzaamheden worden vanuit het hoofdkantoor in Eindhoven uitgevoerd. Binnen dit
ictbaneninnederland.nl vacatures

Pagina's