World of Warcraft: The War Within - Vooral een hoop kleine verbeteringen