Nederlandse AI Congres: ‘We moeten een front vormen tegen de Amerikaanse dominantie’

“We moeten voo0rkomen dat we met AI achterlopen in Europa, zoals we in het verleden hebben nagelaten om een eigen Google of Amazon te ontwikkelen.” Dat betoogden Daniel Abbou en Marloes Pomp gisteren op het congres van De NL AI Coalitie in Amersfoort. Het European AI Forum is een coöperatie tussen negen nationale AI-coalities waaronder de NL AIC. Alleen door de krachten te bundelen komen we voorruit, zo waarschuwden de organisaties. Het European AI Forum is een coöperatie tussen negen nationale AI-coalities waaronder de NL AIC. Die moeten een front vormen tegen de Amerikaanse hegemonie. Abbou ziet er van komen dat Europa wel allerlei modellen voor AI training aanlevert, maar voor het gebruik moet betalen. “Want zeg nou zelf, alle grote AI spelers zitten in de VS”. Het congres belichtte de kansen én uitdagingen die AI biedt om Nederland maatschappelijk en economisch vooruit te helpen. De bezoekers kwamen uit alle geledingen van de maatschappij: van het onderwijs tot de industrie. Om zich te oriënteren op nieuwe ontwikkelingen waren in De Rijtuigenloods te Amersfoort, een grote industriële locatie met een historisch karakter, vonden de plenaire presentaties in de hoofdzaal, 40 break-out sessies en workshops plaats op het gebied van duurzaamheid, zorg, ethiek, onderwijs en nog veel meer. Rodger Werkhoven (OpenAI Pre-Launch Phase Independent Creative Director) toont wederom een aantal tot de verbeelding sprekende creatieve toepassingen, terwijl Max Welling (Hoogleraar bij de Universiteit van Amsterdam) inging op de razendsnelle ontwikkelingen en recente doorbraken in AI-onderzoek. Cees Oudshoorn (Voorzitter van het Strategieteam van de NL AIC) benadrukte dat het van cruciaal belang is strategische keuzes te maken over hoe AI kan worden ingezet om economische groei te stimuleren, passend beleid te ontwikkelen, maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Kunstmatige intelligentie wordt  immerssterk bepalend voor onze toekomstige welvaart en welzijn. De technologie zal grote impact hebben op alle bedrijfssectoren, ons privéleven en de maatschappij als geheel. Nederland moet daarom een sterke en onderscheidende positie opbouwen en onderhouden in zowel de ontwikkeling als de toepassing van AI. Alleen door een proactieve inzet van AI kunnen wij als Nederland mede bepalen hoe AI wordt toegepast voor sociale en economische uitdagingen en daar voordeel uit halen, zo luide de boodschap van vele sprekers. Al in oktober 2019 is de Nederlandse AI Coalitie opgezet (NL AIC) op initiatief van VNO-NCW MKB-Nederland, het ministerie van EZK, TNO, Seedlink, Philips, Ahold Delhaize, IBM, en Topteam dutch digital delta. De NL AIC is een publiek-privaat samenwerkingsverband waarbij overheid, bedrijfsleven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties zich inzetten om AI-ontwikkelingen in Nederland te versnellen en AI-initiatieven in Nederland met elkaar te verbinden. Er zijn inmiddels zeven regionale hubs aangesloten bij de landelijke AI Coalitie (NL AIC). Door middel van landelijke werkgroepen en overleggen tussen de zeven regio’s wordt een nationaal werkplan uitgerold waarin bredere steun gezocht wordt voor goede, zogenaamde high impact programma voorstellen. Eén van de belangrijkste doelen is om binnen drie jaar in tenminste tien economische en maatschappelijke sectoren impactvolle AI-innovaties te realiseren. Hier vindt namelijk de toepassing van AI plaats en werken we aan ons verdienvermogen en het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen. Men moet het voorlopig stellen met een karige meerjarige subsidie van 350 miljoen. “Onvoldoende, want we hebben eigenlijk 2 miljard nodig,” aldus Oudshoorn. Die aan de bezoekers nog wel een waarschuwing gaf: “AI gaat sneller dan wij”.    
emerce
25-04-2024 08:00