NCSC-2024-0190 [1.00] [M/H] Kwetsbaarheden verholpen in Solarwinds Platform

Solarwinds heeft kwetsbaarheden verholpen in Solarwinds Platform. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om aanvallen uit te voeren die kunnen leiden tot de volgende categorieën schade: Cross-Site Scripting (XSS) Manipulatie van gegevens Omzeilen van beveiligingsmaatregel (Remote) code execution (Gebruikersrechten) SQL Injection Toegang tot gevoelige gegevens
ncsc
19-04-2024 14:46