Recordbedrag aan boetes uitgedeeld door Kansspelautoriteit

In 2023 werd door de Kansspelautoriteit een recordbedrag aan boetes uitgedeeld van 36,7 miljoen euro, waaronder de eerste openbaar gemaakte boete in het kader van de Wwft (antiwitwaswet). Dat blijkt uit het jaarverslag van de toezichthouder. Andere boetes waren onder meer voor het onvergund aanbieden van kansspelen en het bevorderen van illegaal aanbod, en reclame maken voor de doelgroep van jongvolwassenen (pdf). Er zijn in 2023 vier boetes opgelegd wegens illegaal online aanbod met een totale hoogte van bijna 29 miljoen euro. Ook in 2023 werden op sociale mediaplatformen als Meta (Facebook en Instagram) illegale kansspelen aangeboden, vaak in de vorm van illegale loterijen of bingo-evenementen. Ook kreeg de toezichthouder meldingen over het bevorderen en organiseren van kansspelen op TikTok. In 2023 heeft de Ksa daarnaast onderzoek verricht naar hybride vormen van illegaal kansspelaanbod; online werden op sociale media loterijen of bingo’s aangekondigd die vervolgens op locatie plaatsvonden. Dit is een opvallende trend te noemen waar de Ksa ook in 2024 scherp op blijft. In 2023 is de legale online gokmarkt gegroeid. Het brutospelresultaat(BSR; inzet minus uitgekeerde prijzen) en het aantal spelersaccounts zijn toegenomen. De online kansspelmarkt is tussen 2022 en 2023 met 29 procent gegroeid, maar deze groei nam in de loop van 2023 af. Het totale BSR voor legale kansspelen, zowel online als fysiek, bedroeg 3,4 miljard euro in 2022. Dat is een stijging ten opzichte van 2021, toen het BSR nog 2 miljard was. Deze groei is grotendeels toe te schrijven aan het wegvallen van de coronamaatregelen en de marktopening voor online kansspelen. Bescherming van spelers, en dan vooral kwetsbare groepen zoals jongvolwassenen, blijft onze grootste prioriteit. Die bescherming is volgens de KSA nodig, want er zijn zorgen over de financiële, maatschappelijke en gezondheidsrisico’s bij spelers die mateloos gokken. Op 1 juli 2023 is het verbod op ongerichte reclame voor online kansspelen in werking getreden. Met het verbod worden kwetsbare groepen, waaronder jongvolwassenen, beter beschermd tegen het risico op verslaving. Wervings- en reclameactiviteiten mogen geen minderjarigen, jongvolwassenen en andere kwetsbare groepen bereiken. Dit betekent dat reclame op TV en radio en in kranten en tijdschriften per 1 juli 2023 verboden is. De strengere wetgeving is er vermoedelijk de reden van dat er minder nieuwe aanvragen voor vergunningen werden ingediend. In 2023 zijn er slechts vier vergunningen verleend voor het organiseren van online kansspelen. Daarnaast zijn er vier aanvragen afgewezen.
emerce
03-04-2024 08:23