Burger de dupe van digitalisering bij de overheid

Als het om digitalisering gaat, denkt de overheid veel te veel aan zichzelf en niet aan ons, de burgers. Dat constateert de Raad van State in een ongevraagd advies aan de regering. Volgens het adviesorgaan zien overheden digitalisering voornamelijk als manier om kosten te besparen en efficiënter te werken en worden de gevolgen voor burgers gemakkelijk vergeten. Dat moet anders. Backup is Michiel Steltman, directeur van de Stichting Digitale Infrastructuur Nederland.
bnr
12-09-2018 16:37