Door Brussel opgerichte adviesgroep pleit voor EU-brede bewaarplicht