Linux-kernel gaat QR-codes met debuginfo tonen bij kernel panics