ING en KPN starten het kennisplatform Digitale Weerbaarheid

Om de online weerbaarheid van consumenten te vergroten, starten KPN en ING in nauwe samenwerking met politie en overheid het kennisplatform Digitale Weerbaarheid. Technologie zoals kunstmatige intelligentie zorgt voor nieuwe mogelijkheden die ons als samenleving verder helpt. Tegelijkertijd wordt daarmee echt ook steeds lastiger van nep te onderscheiden. Zomaar vertrouwen op dat wat we kennen wordt gemakkelijk beschadigd en daarmee worden met name ouderen en jongeren kwetsbaar voor digitaal misbruik. Zowel ING als KPN zien het belang van een digitaal weerbare samenleving en zijn daarom het initiatief van het kennisplatform gestart. KPN zet zich in voor een #BeterInternet en lanceerde onlangs nog de campagne Stukje van Mij met zangeres Meau om aandacht te vragen voor het probleem van Online Shaming. Denk na voor je doorstuurt. ING heeft recent de nieuwe functionaliteit ‘Check het Gesprek’ in de ING-app gelanceerd, waarmee klanten direct in de app kunnen checken of een beller die namens ING contact opneemt, ook een echte ING-medewerker is, en niet een oplichter die uit is op hun geld. Het nieuw te bouwen kennisplatform zal online lessen bevatten waarmee zowel jongeren als ouderen, kennis kunnen maken met de leuke maar ook minder leuke kanten van het internet. Denk aan: Hoe herken ik nepmails met gevaarlijke bijlagen? Hoe bewaar ik mijn data veilig? Wat is een veilig wachtwoord? De trainingen kunnen online worden gevolgd en naar wens ook in de buurt. Zowel ING als KPN-medewerkers zetten zich vrijwillig in om de lessen te begeleiden. Aanvullend worden consumenten op het platform ook gewezen op lessen over hoe ze fraude kunnen herkennen en voorkomen, als onderdeel van de campagne Frauderen, zo werkt het! van de NVB. Het kennisplatform wordt ontwikkeld door de stichting Lowercase, bekend van de Nationale AI-Cursus waarmee inmiddels een half miljoen mensen zijn bereikt. Het platform wordt onder meer gesteund door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de politie. Daarnaast zal op basis van de inzichten uit het platform gerapporteerd worden over het niveau van digitale weerbaarheid. Naast het kennisplatform wordt op 8 oktober een jaarlijkse themadag ‘Dag van de Digitale Weerbaarheid’ gelanceerd. Op deze dag vinden door heel Nederland activiteiten plaats om kennis en ervaringen met online gevaar te delen. De kennis die wordt opgedaan via het online platform kan in de praktijk worden omgezet in de vorm van workshops en bijeenkomsten in de buurt.
emerce
05-07-2024 08:02