Nieuw marketingbureau zoekt ‘SEO voor AI’

Hoe nestel je als bedrijf je expertise in de ántwoordenmachines die nu ontstaan door de opkomst van AI? Het nieuwe bureau BAI.agency hoe de toekomstige vorm van SEO eruit gaat zien. “We proberen een gidsrol te spelen in de AI-wereld”, vertelt Sietse Kingma, “dus richten ons niet op de tools. Die rol hebben we uitgewerkt in een aantal proposities en één daarvan is te onderzoeken hoe bedrijven zich kunnen nestelen in ‘antwoordposities’.” Dat laatste, antwoordposities, is een concept dat in het verlengde ligt van wat zoekmachines doen. Die probéren antwoorden te geven, maar geven eigenlijk alleen maar een lange lijst met blauwe linkjes. Als gebruiker mag je zelf uitzoeken of je vraag ergens beantwoord wordt. Kingma: “De antwoordmachines worden snel zo goed, dat Google’en, zelf websites uitpluizen en whitepapers downloaden niet meer nodig is. Marketeers verliezen hierdoor heel snel hun grip op de klantreis. Wat kun je als bedrijf nog doen om op de radar te komen? Daar gaan we mee aan de slag.” Hoe answer engine optimisation er in de praktijk gaat uitzien, weet de ondernemer nog niet. Dat is juist het pad dat hij gaat verkennen met compagnon Bas van Petten. Samen richtten ze ooit marketingbureau Bambuu uit Purmerend op. De dagelijkse leiding daarover hebben ze ondertussen overgedragen. “Hoe we met BAI.agency te werk gaan? We gaan eerst over de hele gebruikersreis achterhalen welke vragen er kunnen spelen. Dat kun je afdekken met een bak antwoorden die 360 graden van de materie behandelt. We zetten nu AI-assistenten bij klanten om te onderzoeken wat er speelt. Zo krijgen we zicht het hele veld.” “We doen doorlopend experimenten en testen hypotheses. Ervaringen delen we in exclusieve rapportages en bijeenkomsten met groepen gelijkgestemde ondernemers met wie we werken. Denk aan onderzoeksvragen als ‘Hoe beïnvloeden we of je naar voren komt in ChatGPT of Gemini?’, ‘Hoe kunnen we custom AI-assistenten inzetten voor interacties met relaties?’ en ‘Kunnen we sectorbrede oplossingen maken, zoals overkoepelende AI-assistenten voor makelaars?’”. Een echte inkomstenstroom heeft het label nog niet. BAI vraagt een kleine vergoeding aan de partners met wie het het AI-pad aftast.
emerce
04-07-2024 06:14