Minister: aangenomen motie over data ggz-patiënten deels niet uitvoerbaar