Maatregelen voor bewuster speelgedrag en betere bescherming spelers van kansspelen gaan 1 oktober in

Per 1 oktober 2024 treedt de Regeling speellimieten en bewuster speelgedrag in met aanvullende regels voor online kansspelaanbieders. Minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming voorziet met die regeling in maatregelen die de online kansspelaanbieders moeten naleven om spelers van online kansspelen bewuster te maken van hun speelgedrag en om hen beter te beschermen tegen de risico’s van kansspelen. De regeling is vandaag gepubliceerd in de Staatscourant. Online kansspelaanbieders hebben tot 1 oktober de tijd om de regeling te implementeren. Zij moeten spelers dan nadrukkelijker wijzen op de risico’s van hun speelgedrag en de hoogte van hun limieten. Als een speler een stortingslimiet wil instellen van meer dan 350 euro per maand (of 150 euro voor jongvolwassenen tot 24 jaar), moet de speler daarvoor contact opnemen met de kansspelaanbieder. In dit contact moet het verslavingspreventie-opgeleid personeel van de aanbieder wijzen op de risico’s die verbonden zijn aan het instellen van een hoge stortingslimiet en de beschikbare hulp en ondersteuning via Loket Kansspel en de mogelijkheid van een gokstop door inschrijving in het uitsluitingsregister Cruks. Spelers die voor 1 oktober al een stortingslimiet hadden ingesteld die hoger is dan de eerdergenoemde 350 euro (of 150 euro) per maand, zullen via een bericht worden gewezen op de risico’s van een hoog limiet en de beschikbare hulp. Het contactmoment doorbreekt de anonimiteit van het spelen, laat de speler extra reflecteren op het speelgedrag en moedigt het instellen van lagere stortingslimieten aan. Er worden nog meer maatregelen getroffen aan de hand van de Regeling speellimieten en bewuster speelgedrag. Zo moeten spelers hun limiet in een neutrale omgeving kunnen bepalen, zonder dat zij hierbij beïnvloed worden door vooraf ingevulde opties of enige vorm van reclame of werving. Bij bevestiging van de limieten moeten aanbieders vragen of de speler bereid is het ingevoerde bedrag te verliezen. Daarnaast moeten kansspelaanbieders spelers erop wijzen, wanneer zij kunnen kiezen voor een lagere inzet dan het standaard ingevulde bedrag. Pop-ups moeten spelers wijzen op hun speelgedrag en het bereiken van hun limieten. Deze melding moet elke 30 minuten van de spelsessie feedback geven over het speelgedrag en de tijd die de speler besteedt aan kansspelen. De speler moet tevens berichten ontvangen wanneer meer dan 50 procent van de stortings- of tijdslimiet is bereikt. Als de tijdslimiet bereikt wordt, moet een speler direct worden uitgelogd. Alle bedragen moeten bovendien worden weergegeven in euro’s zodat spelers te allen tijde beseffen met welke bedragen ze spelen met internationale pokerspellen als enige uitzondering. Op 3 juni heeft de Kansspelautoriteit al een nieuwe beleidsregel gepubliceerd waarin is opgenomen dat online kansspelaanbieders bij de speler moeten nagaan of deze de financiële gevolgen kan dragen wanneer deze meer dan 700 euro in de maand stort, of bij meer dan 300 euro voor jongvolwassenen tot 24 jaar. Deze regels treden tevens op 1 oktober in werking. De beleidsregels zijn een aanscherping op de zorgplicht die online kansspelaanbieders hebben en zien op daadwerkelijk vertoond speelgedrag door spelers. De regeling ziet toe op het voorkomen van problematisch speelgedrag.
emerce
24-06-2024 08:24