bvA presenteert uitgangspunten voor retailmedia

Retailmedia heeft de potentie om het massamedium van morgen te worden. Maar dan is het wel zaak om het nu goed te organiseren en fouten te voorkomen die in het huidige landschap zijn ontstaan. bvA, het netwerk van merkleiders, wil daarom een gemeenschappelijk open en transparant systeem tot stand brengen, waarin de consument centraal staat en de belangen van merken het uitgangspunt zijn. Een systeem dat is gebaseerd op uniforme standaarden. Dit systeem moet volgens de belangenclub inzicht bieden in alle retail media-kanalen: online, offline en instore. Men streeft ernaar dat de data beschikbaar gesteld wordt op een manier die vergelijkbaar is met de bestaande massamedia. Met zo’n systeem zijn merken in staat de effectiviteit van hun inzet in retail media te bepalen en vergelijkingen te maken tussen verschillende retail media onderling én met andere mediatypen, aldus BvA. De Taskforce Retail Media, in samenspraak met mediabureaus en grote retailers, hanteert acht uitgangspunten die hieronder genoemd zijn. Deze guiding principles bieden richtlijnen aan de hand waarvan de sector kan komen tot werkafspraken en een gezamenlijke ontwikkelagenda. In een bijbehorend whitepaper, exclusief voor bvA-leden, worden de uitgangspunten nader verklaard en staan tips om te starten met retail media. Het whitepaper is voor bvA-leden te downloaden op de website van bvA en op aanvraag beschikbaar voor niet-leden via info@bva.nl. 1. Aanbod is transparant en objectief te beoordelen; 2. Bij inzet en verrijking op basis van first party data, is altijd sprake van consent (privacy safe); 3. Merken zouden moeten weten waar hun uitingen worden geplaatst (brand safety); 4. Merken zouden vrij moeten kunnen beslissen over de inzet van retail media op basis van mediaprestaties; 5. Merken zouden creatieve vrijheid moeten hebben; 6. Aanbieders geven duidelijk inzicht in (commercieel en/of merk-) effect en incrementaliteit; 7. Levering en impact van campagnes (effect en incrementaliteit) worden standaard teruggekoppeld; 8. Mogelijkheid van audit (om objectief inzet en resultaten te toetsen/vast te stellen) door externe verificatie.
emerce
21-06-2024 09:00