Anthropic brengt Claude 3.5 Sonnet uit met nieuwe editfunctie in de app