Nog geen doorstart voor Refurbished.nl

Er lijkt geen (snelle) doorstart te komen voor de failliet verklaarde webshop Refurbished.nl, zo blijkt uit het eerste faillissementsverslag. Er ligt een schuld van 1,5 miljoen euro. De geplaagde webwinkel leek onlangs te hebben gekozen voor een sterfhuisconstructie, waarbij levensvatbare onderdelen elders zouden worden ondergebracht. De nieuwe exploitant Refurbished.store International B.V. was naar eigen zeggen vastberaden om de om consumentenvorderingen ‘waar mogelijk over te nemen’. Dit proces richt zich in eerste instantie op de haalbaarheid, ‘zonder een garantie te kunnen geven over de uiteindelijke resultaten.’ De fiscus heeft een kwart miljoen euro aan preferente vorderingen ingediend. Daarnaast staat er nog een bedrag open van 1,24 miljoen euro aan concurrente crediteuren. In totaal heeft de elektronicawebshop meer dan 400 concurrente crediteuren. De webwinkel kwam in de problemen door een samenspel van omstandigheden. Het moederbedrijf Curanda hield nimmer eigen voorraden aan. Men hanteerde een marge tussen de koopsom op het platform en de (inkoop)prijs die Curanda verschuldigd was aan de leverancier. Vanwege toenemend omzetvolume zouden leverancierskredieten zijn opgelopen, als gevolg waarvan leveringen door diverse leveranciers zouden zijn stopgezet. Ook deden zich problemen voor met diverse payment service providers. In de loop van 2023 zou curanda hebben getracht externe financiering aan te trekken in de vorm van durfkapitaal van investeerder. Die zouden zijn afgehaakt. De Consumentenbond had Refurbished.nl na vele klachten van klanten gesommeerd per direct de verkoop van producten te stoppen, totdat alle achterstanden waren weggewerkt en de klantenservice naar behoren functioneerde. Refurbised.nl werd eerder dit jaar uit zijn kantoorpand gezet, terwijl de eigenaar een kort geding had aangespannen vanwege een huurachterstand.  
emerce
18-06-2024 10:50