RVA Capabel helpt bij oprichten en bemensen van Raad van Advies