Bloomberg: Apple vecht miljardenboete na Spotify-klacht aan in Gerecht van EU