Sopra Steria: 70% van directieleden optimistisch over gebruik AI