‘Einde subsidieregeling voor elektrische bestelwagens volstrekt onlogisch’

Het kabinet moet ondernemers financieel blijven ondersteunen bij hun overstap naar elektrische bestelwagens. Het is onbegrijpelijk en volstrekt onlogisch dat de huidige subsidieregeling regeling eind dit jaar afloopt, terwijl begin 2025 in circa 20 gemeenten zero-emissiezones worden ingevoerd en pas een fractie van alle bestelwagens in ons land elektrisch is. Dat zegt directeur Leendert-Jan Visser van MKB-Nederland. Van de ruim 1 miljoen bestelwagens in Nederland zijn er op dit moment slechts zo’n 25.000 elektrisch. Ondernemers willen echt wel, maar de overstap vergt forse investeringen. Het budget voor de huidige Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s is voor dit jaar 30 miljoen euro. De regeling ging op 23 april open, binnen twee weken was meer dan de helft van dat bedrag al ‘op’. Eind dit jaar houdt de regeling op te bestaan. Volgens Visser is meerjarig stimuleringsbeleid essentieel voor de verdere verduurzaming van het bedrijfswagenpark. In dat beleid moet ook aandacht zijn voor bijkomende investeringen zoals het aanleggen van laadinfrastructuur. De invoering van zero-emissiezones brengt voor ondernemers nog veel onduidelijkheid en onzekerheden met zich mee, zegt Visser. ‘Gemeenten moeten de invoering van een zero-emissiezone vier jaar van tevoren aankondigen, maar wat gebeurt er bijvoorbeeld als ze een bestaande zone aanzienlijk willen vergroten? Geldt die termijn dan ook?’ Hij wijst op het grote belang van landelijk en uniform beleid. In een position paper voor de Tweede Kamer somt MKB-Nederland meerdere randvoorwaarden voor de zero-emissiezones op. Zo moet vaart worden gemaakt met de opening van het al aangekondigde centrale loket bij de RDW waar ondernemers ontheffingen kunnen aanvragen. ‘Ze moeten dat ruim voor 1 januari 2025 kunnen doen om te weten waar ze aan toe zijn.’ Ook moet de gedoogregeling voor het verplichte C-rijbewijs worden verlengd, zodat ondernemers en medewerkers met een B-rijbewijs ook de zwaardere elektrische bestelauto’s (tot maximaal 4.250 kg) mogen besturen. Visser wijst er verder op dat de laadinfrastructuur voor ondernemers op orde moet zijn: thuis, bij het eigen bedrijf én in de zero-emissiezones waar zij hun werk moeten doen.
emerce
15-05-2024 06:38