Invoering Copilot schuurt met enkele publieke waarden van gemeente Groningen