OpenAI introduceert AI-model GPT-4o en brengt desktopversie uit van ChatGPT