Mozilla verhelpt kritiek Firefox-lek dat aanvaller code kan laten uitvoeren