1,75 miljoen euro boete voor kredietverstrekker Tinka (Wehkamp)

Toezichthouder AFM heeft Tinka, een dochter van Wehkamp, een forse boete opgelegd. Tinka is een kredietaanbieder die klanten de mogelijkheid geeft om aankopen bij (web)winkels achteraf te betalen. Uit AFM-onderzoek blijkt dat Tinka op meerdere punten in strijd heeft gehandeld met de wettelijke norm voor verantwoorde kredietverstrekking. Uit het onderzoek blijkt dat Tinka bij 7 van de 10 onderzochte dossiers te weinig informatie inwon over de financiële positie van klanten en bij twee van de 10 onverantwoord krediet heeft verstrekt. Deze overtredingen zijn grotendeels terug te voeren op het beleid en de processen van Tinka. Een aanbieder van krediet heeft de verplichting om informatie in te winnen over de financiële positie van de klant, voordat een overeenkomst wordt aangegaan. Als blijkt dat het krediet onverantwoord is, mag het niet worden verstrekt. Specifiek voor consumptief krediet is deze open norm nader ingevuld in de ‘Leennormenmethodiek’. De AFM ziet erop toe dat een afwijkende invulling van deze norm minimaal dezelfde zichtbare bescherming biedt tegen overkreditering als de leennormen in de Gedragscodes van de brancheorganisaties, dit was bij Tinka niet het geval. De AFM verwacht van alle kredietaanbieders dat zij minimaal hetzelfde beschermingsniveau bieden aan consumenten.
emerce
02-02-2024 16:51