Minister: digitale euro zou in toekomst rol als spaarproduct kunnen vervullen