Duitsland stemt toch in met AI wet

De Duitse regering heeft dinsdagochtend afgesproken dat ze de AI-verordening zal goedkeuren in de Raad van Europese lidstaten. Duitse bedrijven, burgerrechtenactivisten, kunstenaars en politici riepen een dezer dagen op tot goedkeuring van de AI-wet. Het ministerie van Digitale Zaken leek even in de weg te staan. Kritiek op de definitieve tekst kwam vooral uit de gelederen van de FDP, de partij die twee ministeries aanstuurt, het federale ministerie van Digitale Zaken en het federale ministerie van Justitie. Het is lang niet zo dat iedereen tevreden is met de formulering van de AI-wet. Eigenlijk hebben ze allemaal punten van kritiek. Maar veel politici zijn het erover eens dat geen AI-wet geen betere oplossing zou zijn. Er zijn zorgen dat AI-modellen mogelijk onrechtmatig zijn getraind met auteursrechtelijke beschermde werken. Daarnaast zal de creatieve industrie steeds vaker te maken krijgen met generatieve AI. Dit gebruik vereist ook rechtszekerheid. ‘Als de AI-verordening niet wordt aangenomen, zou dit een hoog risico vormen voor innovatie en de bescherming van de grondrechten in Europa, met internationale implicaties,’ stellen onder meer Mozilla, de Bertelsmann Foundation, de Federatie van Duitse Consumentenorganisaties, tal van professoren op het gebied van AI, evenals organisaties zoals TÜV en AI-startups. Frankrijk en Italië dreigen alsnog dwars te liggen. Frankrijk wil de verordening verder versoepelen. Italië heeft aangegeven het niet alleen eens zijn met ChatGPT en soortgelijke diensten, het land vindt ook dat OpenAI de Europese regels voor gegevensbescherming schendt. Frankrijk, Duitsland en Italië hadden vorig jaar al een akkoord bereikt over hoe kunstmatige intelligentie moet worden gereguleerd. De drie regeringen steunen ‘verplichte zelfregulering door middel van gedragscodes’ voor zogenaamde basismodellen van AI. Maar ze verzetten zich tegen ‘niet-geteste normen’
emerce
30-01-2024 11:53