Google lobbyt overheden met zijn AI-agenda

Google publiceert zijn AI Opportunity Agenda, een document waarmee het aan overheden zijn wensen laat weten voor de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Wat technisch gezien kán is lang niet altijd wat binnen bestaande wetgeving mág of wat wenselijk is. Per land of politiek blok kan de invulling van die variabelen wisselen. Zeker op het gebied van kunstmatige intelligentie staat het wet- en regelgeving in de kinderschoenen. De materie is nieuw en de belangen zijn groot. De landen waar de zwaarste AI-machines worden gemaakt, zullen zo min mogelijk belemmerende regels verlangen. Regio’s die vooral aan de gebruikerskant zitten, zullen juist hun burgers en bedrijfsleven willen beschermen. Tegelijkertijd willen zij hun lokale start-ups niet in de kiem smoren met inperkende regels. Dit is een aantal van de grenzen waar wet- en regelgevers tussen moeten manoeuvreren. Er is geen twijfel over dat er voor kunstmatige intelligentie nieuwe regels moeten worden opgesteld. Afgelopen maanden zag een aantal initiatieven het daglicht. Overheden proberen te reguleren, of het nu de VS is of de G7, de VN of de Sunak-top. Een helder beeld over de richting van regulering bestaat nog niet echt. Google publiceerde gisteren zijn AI Opportunity Agenda om aan te geven wat híj belangrijk vindt. Vier punten staan daarin centraal. “Vermijd monolitische benadering van AI-regulering, want dit omvat alle disciplines privacy, cybersecurity, economie, handhaving en volksgezondheid”. Voorts beschrijft Google copyrightwetgeving als een belangrijke indicator voor AI-leiderschap. “Copyright ondersteunt innovatie en cumulatieve creativiteit, inclusief beperkingen en uitzonderingen voor ontwikkelaars die werken met publiek beschikbare data.” Het derde punt speelt vooral designers en ontwikkelaars in de kaart: “gebruik een risicogebaseerde benadering van AI-regulering om aan te geven wat wel en niet mag.” Dit is een Amerikaanse benadering die technici tot het randje en net daarover laat gaan, tot de wetgever of rechter hen terugfluit. Nummer vier op de lobbylijst: “moedig ontwikkelaars aan om te werken vanuit de ‘privacy and security by design’-gedachte om de persoonlijke data van het individu te beschermen.” Google besteedde in 2021 5,5 miljoen euro aan lobbygeld in Brussel. Foto: Toa Heftiba, op Unsplash
emerce
15-11-2023 12:51