Ministers moeten mogelijk stoppen met Signal als bulk-archivering niet kan