Hoe gaan grootverbruikers om met de energiecrisis?