Grootschalige XSS-aanval tegen WordPress-sites met cookiebanner-plug-in