Wanneer je door bomen (veilige) bos niet meer ziet