Bain in alliantie met OpenAI, Coca-Cola eerste klant

Bain & Company sluit een strategische alliantie met OpenAI. Het Amerikaanse adviesbureau gaat zijn klanten helpen om de modellen van het AI-lab te implementeren in dagelijkse praktijk. Coca-Cola is de eerste. The Coca-Cola Company wordt een testcase voor Bain, maar het bedrijf zelf hoeft niet echt op zoek naar proeven. Het feit dat de nieuwe technologie bestaat en publiekelijk de mogelijkheden al liet zien, is voldoende voor de frisdrankmaker om de proef te willen aangaan. De eerste proeven vinden plaats bij het marketingteam. Dat gaat bestaand werk op nieuwe manieren doen. De leiding zegt dat dat vele malen sneller en efficiënter zal gaan. “Voorbij de noviteit bieden modellen als ChatGPT, DALL·E en Codex wezenlijke voordelen in tal van industrieën en bedrijfsfuncties.” Bain ziet in eerste instantie toepassingen bij de interne processen van bedrijven. Hoe, hoe snel en in welke domeinen, daar laat het zich niet over uit. De eerste ervaringen leren wel, dat als een concern de interne waarde ziet, dat al snel de potentie wordt bekeken richting de consument. Voordat Bain en OpenAI de strategische alliantie aangingen, zo legt managing partner Manny Maceda uit, zocht het AI-lab contact met het adviesbureau om samenwerkingen te verkennen. Dat leidde bij Bain tot het inzicht dat het geen klant wilde zijn, maar een ‘wederverkoper’. Tot op heden is OpenAI vooral bezig geweest met onderzoek en ontwikkeling. Met het vercommercialiseren van zijn kennis en kunde was CEO Sam Altman niet echt bezig. Toen vorig jaar de eerste AI-modellen commercieel beschikbaar werden, verraste dat zowel de markt als Altman. Ze leken een onverdachte snaar te raken en kregen acute tractie op de markt. Microsoft is bezig OpenAI’s technieken te implementeren in de diensten voor de particuliere en zakelijke markt. Denk aan Bing en Azure. Gezien de eerste feedback uit Bing is dat vooral te omschrijven als werk in uitvoering.
emerce
28-02-2023 06:03