CE Delft onderzoekt tankmarkt in haven van Rotterdam en Antwerpen

CE Delft heeft de tankmarkt voor zeeschepen in de havens van Rotterdam en Antwerpen-Brugge onderzocht. Dat gebeurde in opdracht van de havenbedrijven van Rotterdam en Antwerpen-Brugge. Deze ontvingen namelijk allebei meerdere klachten over de levering van brandstof door zogenaamde bunkerschepen – boten die naar zeeschepen varen en deze onder andere bevoorraden met bunkerolie.
consultancy.nl
26-01-2023 09:22