Verkeer op Belgisch internetknooppunt BNIX daalde in 2022 voor het eerst