Secretaresse/ teamondersteuner sociaal domein, Schiedam