Private codebibliotheken van Slack op GitHub gestolen