Minister: invoering digitale euro moet solide democratische basis hebben