ACM: vendor lock-in beperkt efficiënte gegevensuitwisseling in de zorg