Defensie kiest 7 partijen voor raamovereenkomst van €400 miljoen