Aantal nieuwe spaarrekeningen neemt toe door oplopende rente