Tien jaar cloud: van diversiteit naar standaardisatie