DuckDuckGo en Mozilla vragen congres VS om over antitrustwet te stemmen