Junior SAP Finance consultant

Functioneel ondersteunen bij de inrichting van het inkoopproces in het SAP-systeemOndersteunen bij workshops om de standaardfunctionaliteit van SAP af te stemmen op de interne organisatieHerkennen van systeemvereisten aan de hand van workshops (fit/gap-analyse)Documenteren van het functioneel ontwerp van de te leveren SAP-oplossingFunctioneel ondersteunen bij de financiële inrichting van het SAP-systeemAfstemmen realisatie-activiteiten met het projectteamUnittest en -rapportage van de gerealiseerde oplossingenOplossen van eenvoudige incidenten, problemen en vragen voorkomend vanuit de gebruikersacceptatietest enAfstemmen en rapporteren van de werkzaamheden met de projectleider en de interne organisatie
ictbaneninnederland.nl
22-07-2022 00:00