Europese meldingsplicht cyberincidenten breidt uit

De Europese meldingsplicht voor cyberincidenten wordt uitgebreid naar meer sectoren. Ook bedrijven in de post- en levensmiddelensectoren moeten binnenkort ernstige incidenten melden en maatregelen nemen. De EU-lidstaten en het Europees Parlement hebben onlangs overeenstemming bereikt over het uitbreiden van de meldingsplicht voor grote cyberincidenten en het nemen van voldoende beveiligingsmaatregelen. Beide Europese gremia hebben hiervoor […]
techzine
23-06-2022 09:48