'E-mail over salarisverhoging gebruikt voor aanval op Europese overheden'