Nieuwe aanval via Microsoft Office-documenten werkt zonder macro's