Strategisch Adviseur Informatiesamenleving, Den Haag